Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenia

Účtovné objekty metodika

Účtovné objekty metodika

Ľudské zdroje – HR

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M01 Personalistika M01_MU_Zadávanie dát po extrakcii V1.0 (PDF, 502.04 kB) 30.11.2022 M01_1/2022
M01_MU_Valorizácia platov V1.0 (PDF, 426.98 kB) 30.11.2022 M01_2/2022
M01_MU_Kontrola dát po migrácii V1.0 (PDF, 724.39 kB) 20.12.2022 M01_3/2022
M01_MU_Krátenie nárokov na lekára V1.0 (PDF, 513.06 kB) 16.12.2022 M01_5/2022
M01_MU_Počítanie doby praxe V1.0 (PDF, 357.15 kB) 16.12.2022 M01_6/2022
M01_MU_Zmena na poste ministra V1.0 (PDF, 689, 99 kB) 18.5.2023 M01_1/2023
M02 Mzdy M02_MU_Zjednotenie prístupu k DPN V1.0 (PDF, 376.32 kB) 11.11.2022 M02_1/2022
M02_MU_Vymeriavací základ V1.0 (PDF, 596.49 kB) 11.11.2022 M02_2/2022
M02_MU_Členské príspevky V1.0 (PDF, 337.87 kB) 11.11.2022 M02_3/2022
M02_MU_Zmeny z KV V1.0 (PDF, 415.25 kB) 11.11.2022 M02_4/2022
M02_MU_Zadávanie dát po extrakcii V1.0 (PDF, 629.73 kB) 30.11.2022 M02_5/2022
M02_MU_Úhrady miezd december 2022 V1.0 (PDF, 571.87 kB) 30.11.2022 M02_6/2022
M02_MU_Spätné prepočty V1.0 (PDF, 430.15 kB) 30.11.2022 M02_7/2022
M02_MU_Príspevok na stravovanie V1.0 (PDF, 485.77 kB) 21.12.2022 M02_8/2022
M02_MU_Kontrola dát IT0009 V1.1 (PDF, 757.9 kB) 9.1.2023 M02_1/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0011 V1.1 (PDF, 762.57 kB) 9.1.2023 M02_2/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0014 V1.0 (PDF, 751.11 kB) 9.1.2023 M02_3/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0021 V1.0 (PDF, 758.1 kB) 9.1.2023 M02_4/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0057 V1.0 (PDF, 741.86 kB) 9.1.2023 M02_5/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0252 V1.0 (PDF, 746.23 kB) 9.1.2023 M02_6/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0253 V1.0 (PDF, 758.38 kB) 9.1.2023 M02_7/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0621 V1.0 (PDF, 749.7 kB) 9.1.2023 M02_8/2023
M02_MU_Príspevok stravovanie V1.0 (PDF, 1.59 kB) 31.1.2023 M02_9/2023
M02_MU_Zmena na poste ministra V1.0 (PDF, 689,56 kB) 18.5.2023 M02_10/2023
M03 Organizačný manažment M03_MU_Migrácia dát V1.0 (PDF, 518.71 kB) 30.11.2022 M03_1/2022
M03_MU_Schvaľovanie V1.0 (PDF, 459.19 kB) 30.11.2022 M03_2/2022
M03_MU_Kontrola dát V1.0 (PDF, 659.28 kB) 20.12.2022 M03_3/2022
M03_MU_Zastupovanie V1.0 (PDF, 1.41 MB) 22.12.2022 M03_4/2022
M04 Časový manažment M04_MU_Migrácia dát V1.0 (PDF, 445.22 kB) 30.11.2022 M04_1/2022
M04_MU_Kontrola dát V1.0 (PDF, 638.79 kB) 20.12.2022 M04_2/2022
M04_MU_Evidencia dovoleniek V1.0 (PDF, 707.68 kB) 28.12.2022 M04_3/2022
M04_MU_Evidencia dochádzky V1.0 (PDF, 798.86 kB) 27.1.2023 M04_1/2023
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie M05_1_MU_Vzdelávanie V1.0 (PDF, 739.38 kB) 5.1.2023 M05_1_1/2023
M05_2 Talent manažment Hodnotenie      
M07 Správa služobných ciest M07_MU_SC prechodné obdobie V1.0 (PDF, 642.95 kB) 31.12.2022 MO7_1/2022
M07_MU_Žiadosť o SC V1.0 (PDF, 642.95 kB) 5.1.2023 M07_1/2023
M07_MU_Schvaľovací proces V1.0 (PDF, 1.16 MB) 5.1.2023 M07_2/2023
M07_MU_Prechod rokov V1.1 (PDF, 760.61 kB) 23.1.2023 M07_3/2023

Účtovníctvo

Rozpočet

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M15 Rozpočet M15_MU_Prechod do CES V1.0 (PDF, 651.12 kB) 28.11.2022 M15_1/2022
M15_MU_Kmeňové záznamy V1.0 (PDF, 1.08 MB) 16.1.2023 M15_1/2023
M15_MU_Práca s rozpočtom V1.1 (PDF, 1.14 MB) 18.4.2023 M15_2/2023
M15_MU_Mzdové výdavky V1.1 (PDF, 838.42 kB) 21.4.2023 M15_3/2023
M15_MU_Projekty, granty V1.0 (PDF, 1.14 MB) 26.1.2023 M15_4/2023
M15_MU_Vyhľadávanie grantov V1.0 (PDF, 1.4 MB) 17.2.2023 M15_5/2023

Správa majetku

Materiálové hospodárstvo

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M14 Základná finančná kontrola M14_MU_ZFK v aplikačných moduloch V1.0 (PDF, 579.72 kB) 2.12.2022 M14_1/2022
Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M28 Centrálne kmeňové dáta a číselníky M28_MU_Prechod do CES V1.0 (PDF, 293.8 kB) 20.12.2022 M28_1/2022
M28_MU_Zakladanie kmeňových dát V1.0 (PDF, 312.28 kB) 31.12.2022 M28_2/2022
Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M20 Riadenie projektov M20_MU_Založenie projektu v1.0 (PDF, 1.02 MB) 23.2.2023 M20_1/2023