Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenia

Účtovné objekty metodika

Účtovné objekty metodika

Ľudské zdroje – HR

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M01 Personalistika M01_MU_Zadávanie dát po extrakcii V1.0 (PDF, 502.04 kB) 30.11.2022 M01_1/2022
M01_MU_Valorizácia platov V1.0 (PDF, 426.98 kB) 30.11.2022 M01_2/2022
M01_MU_Kontrola dát po migrácii V1.0 (PDF, 724.39 kB) 20.12.2022 M01_3/2022
M01_MU_Krátenie nárokov na lekára V1.0 (PDF, 513.06 kB) 16.12.2022 M01_5/2022
M01_MU_Počítanie doby praxe V1.0 (PDF, 357.15 kB) 16.12.2022 M01_6/2022
M01_MU_Zmena na poste ministra V1.0 (PDF, 689, 99 kB) 18.5.2023 M01_1/2023
M01_M02_MU_1/2024_ Evidencia a odmeňovanie odborných garantov pre VO  V1.0 (PDF, 751 kB)NOVÉ 24.04.2024 M01 M02_1/2024
M02 Mzdy M02_MU_Zjednotenie prístupu k DPN V1.0 (PDF, 376.32 kB) 11.11.2022 M02_1/2022
M02_MU_Vymeriavací základ V1.0 (PDF, 596.49 kB) 11.11.2022 M02_2/2022
M02_MU_Členské príspevky V1.0 (PDF, 337.87 kB) 11.11.2022 M02_3/2022
M02_MU_Zmeny z KV V1.0 (PDF, 415.25 kB) 11.11.2022 M02_4/2022
M02_MU_Zadávanie dát po extrakcii V1.0 (PDF, 629.73 kB) 30.11.2022 M02_5/2022
M02_MU_Úhrady miezd december 2022 V1.0 (PDF, 571.87 kB) 30.11.2022 M02_6/2022
M02_MU_Spätné prepočty V1.0 (PDF, 430.15 kB) 30.11.2022 M02_7/2022
M02_MU_Príspevok na stravovanie V1.0 (PDF, 485.77 kB) 21.12.2022 M02_8/2022
M02_MU_Kontrola dát IT0009 V1.1 (PDF, 757.9 kB) 9.1.2023 M02_1/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0011 V1.1 (PDF, 762.57 kB) 9.1.2023 M02_2/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0014 V1.0 (PDF, 751.11 kB) 9.1.2023 M02_3/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0021 V1.0 (PDF, 758.1 kB) 9.1.2023 M02_4/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0057 V1.0 (PDF, 741.86 kB) 9.1.2023 M02_5/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0252 V1.0 (PDF, 746.23 kB) 9.1.2023 M02_6/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0253 V1.0 (PDF, 758.38 kB) 9.1.2023 M02_7/2023
M02_MU_Kontrola dát IT0621 V1.0 (PDF, 749.7 kB) 9.1.2023 M02_8/2023
M02_MU_Príspevok stravovanie V1.0 (PDF, 1.59 kB) 31.1.2023 M02_9/2023
M02_MU_Zmena na poste ministra V1.0 (PDF, 689.56 kB) 18.5.2023 M02_10/2023
M02_MU_Spracovanie miezd za december 2023 V2.0 (PDF, 932.62 kB)NOVÉ 21.12.2023 M02_11/2023
M02_MU_Spôsob úhrady finančného príspevku na stravovanie a dobitie kreditu stravovacích kariet za január 2024 pre rozpočtové org. a príspevkové org. V1.0 (PDF, 488.13 kB)NOVÉ 22.12.2023 M18_9/2023
M01_M02_MU_1/2024_ Evidencia a odmeňovanie odborných garantov pre VO  V1.0 (PDF, 751 kB)NOVÉ 24.04.2024 M01 M02_1/2024
M03 Organizačný manažment M03_MU_Migrácia dát V1.0 (PDF, 518.71 kB) 30.11.2022 M03_1/2022
M03_MU_Schvaľovanie V1.0 (PDF, 459.19 kB) 30.11.2022 M03_2/2022
M03_MU_Kontrola dát V1.0 (PDF, 659.28 kB) 20.12.2022 M03_3/2022
M03_MU_Zastupovanie V1.0 (PDF, 1.41 MB) 22.12.2022 M03_4/2022
M03_MU_2/2024_Metodické usmernenie k vzniku nového IT 9059 - Požadovaná prax a k ukončeniu používania IT 9053 - Kvalifikačné predpokladyV1.0 (PDF, 600.43 kB)NOVÉ 2.2.2024 M03_2/2024
M03_MU_1/2024_Metodické usmernenie k tvorbe a priraďovaniu nadokruhových kompetencií V1.0 (PDF, 612.49 kB)NOVÉ 2.2.2024 M03_1/2024
M04 Časový manažment M04_MU_Migrácia dát V1.0 (PDF, 445.22 kB) 30.11.2022 M04_1/2022
M04_MU_Kontrola dát V1.0 (PDF, 638.79 kB) 20.12.2022 M04_2/2022
M04_MU_Evidencia dovoleniek V1.0 (PDF, 707.68 kB) 28.12.2022 M04_3/2022
M04_MU_Evidencia dochádzky V1.0 (PDF, 798.86 kB) 27.1.2023 M04_1/2023
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie M05_1_MU_Vzdelávanie V1.0 (PDF, 739.38 kB) 5.1.2023 M05_1_1/2023
M05_2 Talent manažment Hodnotenie      
M07 Správa služobných ciest M07_MU_SC prechodné obdobie V1.0 (PDF, 642.95 kB) 31.12.2022 MO7_1/2022
M07_MU_Žiadosť o SC V1.0 (PDF, 642.95 kB) 5.1.2023 M07_1/2023
M07_MU_Schvaľovací proces V1.0 (PDF, 1.16 MB) 5.1.2023 M07_2/2023
M07_MU_Prechod rokov V1.1 (PDF, 760.61 kB) 23.1.2023 M07_3/2023
M18_MU_Účtovanie pracovných ciest na prelome roka V1.0 (PDF, 491.52 kB)NOVÉ 21.12.2023 M18_7/2023
M07_MU_Dátum nástupu do práce zhodný s dátumom pracovnej cesty V1.0 (PDF, 731.43 kB)NOVÉ 1.2.2024 M07_1/2024
M07_MU_Údržba a navrhovanie zákazky do pracovných ciest V1.0 (PDF, 654.98 kB)NOVÉ 1.2.2024 M07_2/2024

Účtovníctvo

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M18 Finančné účtovníctvo M18_MU_Nákladové strediská V1.0 (PDF, 503.69 kB) 30.11.2022 M18_1/2022
M18_MU_Správa účtovných období V1.1 (PDF, 864.39 kB) 13.2.2023 M18_2/2022
M18_MU_Účtovný rozvrh V1.0 (PDF, 498.65 kB) 30.11.2022 M18_3/2022
M18_MU_Evidencia faktúr V1.0 (PDF, 830.85 kB) 30.11.2022 M18_4/2022
M18_MU_Úhrady záväzkov V1.0 (PDF, 597.84 kB) 30.11.2022 M18_5/2022
M18_MU_Pokladničné operácie V1.0 (PDF, 476.87 kB) 30.11.2022 M18_6/2022
M18_MU_Lehota zostavenie výkazov V1.0 (PDF, 513.61 kB) 1.12.2022 M18_8/2022
M18_MU_Príspevok na stravovanie V1.0 (PDF, 273.35 kB) 20.12.2022 M18_9/2022
M18_MU_Manuálna migrácia V1.0 (PDF, 772.59 kB) 23.12.2022 M18_10/2022
M18_MU_Úhrady miezd december 2022 V1.1 (PDF, 874.82 kB) 16.1.2023 M18_1/2023
M18_MU_Príspevok stravovanie V1.0 (PDF, 1.57 kB) 31.1.2023 M18_2/2023
M18_MU_Lokálne prevody V2.0 (PDF, 539,57 kB)NOVÉ 26.1.2024 M18_3/2023
M18_MU_Kontrola zostatkov účtov V1.1 (PDF, 891.64 kB) 17.2.2023 M18_4/2023
M18_MU_Príloha_Manuálna migrácia V1.0 (PDF, 3.62 MB) 16.3.2023
M18_MU_Rozpočtová skladba V1.0 (PDF, 776.1 kB) 17.2.2023 M18_5/2023
M02_MU_Spracovanie miezd za december 2023 V2.0 (PDF, 932.62 kB)NOVÉ 21.12.2023 M02_11/2023
M18_MU_Evidencia a účtovanie vratných obalov v M09 a M18 V1.0 (PDF, 958.92 kB)NOVÉ 19.12.2023 M09_2/2023
M18_MU_Účtovanie pracovných ciest na prelome roka V1.0 (PDF, 491.52 kB)NOVÉ 21.12.2023 M18_7/2023
M18_MU_Ročná závierka pre rozpočtové a príspevkové org. v CES V1.0 (PDF, 1.7 MB)NOVÉ 21.12.2023 M18_8/2023
M18_MU_Spôsob úhrady finančného príspevku na stravovanie a dobitie kreditu stravovacích kariet za január 2024 pre rozpočtové org. a príspevkové org. V1.0 (PDF, 488.13 kB)NOVÉ 22.12.2023 M18_9/2023
M18_MU_Preúčtovanie analytických účtov syntetického účtu 472 - Sociálny fond k 31.12. V1.0 (PDF, 456.07 kB)NOVÉ 11.1.2024 M18_1/2024
M08_MU_Zjednotenie postupov pri prepočte spotreby pohonných látok V1.0 (PDF, 704.69 kB)NOVÉ 23.1.2024 M18_2/2024
M19 Nákladové účtovníctvo M19_MU_KPI budovy V1.0 (PDF, 548.97 kB) 21.12.2022 M19_1/2022
M19_MU_KPI autodoprava V1.0 (PDF, 688.68 kB) 31.12.2022 M19_2/2022
M23 Zmluvné účty M23_MU_Zmluvné účty V1.0 (PDF, 917.08 kB) 11.1.2023 M23_1/2023
M23_MU_Príloha_Zmluvné účty V1.0 (PDF, 784.02 kB)
M23_MU_Riadna účtovná závierka k 31.12.2023 vo vzťahu k pohľadávkam a opravným položkám k pohľadávkam V1.0 (PDF, 625.58 kB) 22.12.2023 M23_2/2023

Rozpočet

Správa majetku

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M08 Manažment vozového parku M08_MU_Prechod do CES V1.0 (PDF, 656.83 kB) 30.11.2022 M08_1/2022
M08_MU_Evidencia záznamu vozidla V1.0 (PDF, 571.48 kB) 3.1.2023 M08_1/2023
M08_MU_Evidencia typu vozidla V1.1 (PDF, 758.81 kB) 24.1.2023 M08_2/2023
M08_MU_Založenie palivovej karty V1.0 (PDF, 739.4 kB) 20.1.2023 M08_3/2023
M08_MU_Evidencia inej techniky V1.0 (PDF, 785.42 kB) 24.1.2023 M08_4/2023
M08_MU_Členenie modulu V1.0 (PDF, 784.05 kB) 28.2.2023 M08_5/2023
M08_MU_Vozidlo vo výpožičke V1.0 (PDF, 815.04 kB) 19.6.2023 M08_6/2023
M08_MU_Ukončenie roka 2023 v M08 V1.0 (PDF, 529.15 kB)NOVÉ 15.1.2024 M08_1/2024
M08_MU_Zjednotenie postupov pri prepočte spotreby pohonných látok V1.0 (PDF, 704.69 kB)NOVÉ 23.1.2024 M08_2/2024
M16 Správa nehnuteľností M16_MU_Prechod do CES V1.0 (PDF, 583.12 kB) 30.11.2022 M16_1/2022
M16_MU_Nábeh modulu V1.0 (PDF, 899.88 kB) 30.11.2022 M16_2/2022
M16_MU_Dodávateľské faktúry V2.0 (PDF, 1.37 MB)NOVÉ 29.1.2024 M16_1/2023
M16_MU_Príloha_Dodávateľské faktúry V2.0 (XLSX, 28.39 kB)NOVÉ
M16_MU_Príloha_Dodávateľské faktúry V2.0 (ODS, 23.09 kB)NOVÉ
M22 Evidencia majetku M22_MU_Prechod do CES V1.0 (PDF, 571.57 kB) 30.11.2022 M22_1/2022
M22_MU_Udeľovanie súhlasov V1.0 (PDF, 552.01 kB) 19.12.2022 M22_2/2022
M22_MU_Odborné komisie V1.0 (PDF, 502.15 kB) 19.12.2022 M22_3/2022
M22_MU_Migrácia kariet majetku V1.0 (PDF, 478.61 kB) 27.12.2022 M22_4/2022
M22_MU_Evidencia nehnuteľností V1.0 (PDF, 566.71 kB) 19.6.2023 M22_1/2023
M30 Údržba a opravy M30_MU_Prechod do CES V1.0 (PDF, 577.02 kB) 7.12.2022 M30_1/2022
M30_MU_Základná štruktúra TO V1.0 (PDF, 823.22 kB) 28.12.2022 M30_2/2022
M30_MU_Príloha_Druhy TO V1.0 (XLSX, 18.42 kB) )
M30_MU_Príloha_Druhy TO V1.0 (ODS, 12.65 kB)

Materiálové hospodárstvo

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M09 Materiálový manažment M09_MU_Prechod do CES V10 (PDF, 583.95 kB) 16.12.2022 M09_1/2022
M09_MU_Práca v CES V1.0 (PDF, 717.82 kB) 30.12.2022 M09_2/2022
M09_MU_Objednávka ZFK C chyba V1.0 (PDF, 1.35 MB) 23.3.2023 M09_1/2023
M09_MU_Vykonanie koncoročnej uzávierky v M21, M15 a M09 V1.0 (PDF, 887.87 kB)NOVÉ 13.12.2023 M21_4/2023
M09_MU_Evidencia a účtovanie vratných obalov v M09 a M18 V1.0 (PDF, 958.92 kB)NOVÉ 19.12.2023 M09_2/2023
M09_MU_Uzávierkové práce v M09 V1.0 (PDF, 555.92 kB)NOVÉ 19.12.2023 M09_3/2023
M10 Predaj služieb M10_MU_Práca v CES V1.0 (PDF, 934.54 kB) 31.12.2022 M10_1/2022
M10_MU_Skupina priradenia účtov V1.0 (XLSX, 14.41 kB)
M10_MU_Skupina priradenia účtov V1.0 (ODS, 6.56 kB)
M10_MU_Nájom nehnuteľností V1.0 (PDF, 758.23 kB) 23.6.2023 M10_1/2023
M21 Evidencia zmlúv M21_MU_Prechod do CES V1.0 (PDF, 589.75 kB) 1.12.2022 M21_1/2022
M21_MU_Evidencia zmlúv V1.1 (PDF, 1.03 MB) 6.9.2023 M21_1/2023
M21_MU_Zakladanie kmeňových dát V1.0 (PDF, 950.31 kB) 30.1.2023 M21_2/2023
M21_MU_Import zmlúv_Template V1.0 (XLSX, 66.94 kB)    
M21_MU_Import zmlúv_Template V1.0 (ODS, 34.67 kB)    
M21_MU_Spracovanie PVO a zmlúv V1.0 (XLSX, 34.50 kB)    
M21_MU_Spracovanie PVO a zmlúv V1.0 (ODS, 15.93 kB)    
M21_MU_Účtovné objekty V1.0 (XLSX, 33.51 kB)    
M21_MU_Účtovné objekty V1.0 (ODS, 15.26 kB)    
M21_MU_Zakladanie dotačných zmlúv V1.1 (PDF, 1.18 MB)NOVÉ 27.2.2024 M21_3/2023
M21_MU_Vykonanie koncoročnej uzávierky v M21, M15 a M09 V1.0 (PDF, 887.87 kB)NOVÉ 13.12.2023 M21_4/2023
M21_MU_Uzatvorenie roka v rámci spracovania zmlúv evidovaných v M21 V1.0 (PDF, 1.14 MB)NOVÉ 19.12.2023 M21_5/2023
Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M12 Služby používateľov M12_MU_Roly a transakcie V1.0 (PDF, 890.43 kB) 26.1.2023 M12_1/2023
M12_MU_Zoznam rolí a transakcií V2.0 (XLSX, 428.32 kB)NOVÉ
M12_Prezentácia_Používateľské roly (PDF, 816.14 kB)
Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M14 Základná finančná kontrola M14_MU_ZFK v aplikačných moduloch V2.0 (PDF, 649.07 kB)NOVÉ 26.1.2024 M14_1/2022
M14_MU_Nastavenie rolí a kompetencií ZFK V1.0 (PDF, 1.97 MB)NOVÉ 26.1.2024 M14_1/2024
M14_MU_Nastavenie konfigurácie ZFK V1.0 (PDF, 1.05 MB)NOVÉ 26.1.2024 M14_2/2024
M14_MU_Príloha_CES_Zber_konfigurácie_ZFK_Organizácie_Usmernenie V2.0 (PDF, 1013.93 kB)NOVÉ 26.1.2024 M14_2/2024
M14_MU_Príloha_XXXX_Konfigurácia_ZFK_organizácie_na_vyplnenie V1.0 (XLSX, 40.21 kB)NOVÉ 26.1.2024 M14_2/2024
Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M28 Centrálne kmeňové dáta a číselníky M28_MU_Prechod do CES V1.0 (PDF, 293.8 kB) 20.12.2022 M28_1/2022
M28_MU_Zakladanie kmeňových dát V1.0 (PDF, 312.28 kB) 31.12.2022 M28_2/2022
Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M20 Riadenie projektov M20_MU_Založenie projektu v1.0 (PDF, 1.02 MB) 23.2.2023 M20_1/2023