Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenia

Účtovné objekty metodika

Účtovné objekty metodika

Ľudské zdroje – HR

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M01 Personalistika Výkon činností po extrakcii dát do ostrej migrácie (PDF, 502.04 kB) 30.11.2022 M01_1/2022
Realizácia valorizácie platov v NESe (PDF, 426.98 kB) 30.11.2022 M01_2/2022
Verifikácia a kontrola migrovaných dát po ostrej migrácii z NES do CES  (PDF, 724.39 kB) 20.12.2022 M01_3/2022
Krátenie nárokov na lekára (PDF, 513.06 kB) 16.12.2022 M01_5/2022
Počítanie doby praxe (PDF, 357.15 kB) 16.12.2022 M01_6/2022
Zmena na poste ministra v priebehu jedného dňa (PDF, 689, 99 kB)NOVÉ 18.5.2023 M01_1/2023
M02 Mzdy Zjednotenie prístupu k stanoveniu dočasnej pracovnej neschopnosti (PDF, 376.32 kB) 11.11.2022 M02_1/2022
Zjednotenie vymeriavacieho základu pre výpočet príspevkov zamestnávateľa a zamestnanca na DDS (PDF, 596.49 kB) 11.11.2022 M02_2/2022
Uhrádzanie členských príspevkov do odborovej organizácie (PDF, 337.87 kB) 11.11.2022 M02_3/2022
Nahlasovanie zmien vychádzajúcich z kolektívneho vyjednávania (PDF, 415.25 kB) 11.11.2022 M02_4/2022
Zadávanie mzdových dát po začiatku extrakcie dát v mesiaci december 2022 (PDF, 629.73 kB) 30.11.2022 M02_5/2022
Spôsob úhrad miezd za mesiac december 2022 (PDF, 571.87 kB) 30.11.2022 M02_6/2022
Realizácia spätných prepočtov v období prechodu zo súčasného ekonomického systému do CES (PDF, 430.15 kB) 30.11.2022 M02_7/2022
Spôsob úhrady finančného príspevku na stravovanie za mesiac január 2023 (PDF, 485.77 kB) 21.12.2022 M02_8/2022
Verifikácia a kontrola migrovaných dát_IT0009_konsolidované znenie (PDF, 757.9 kB) 9.1.2023 M02_1/2023
Verifikácia a kontrola migrovaných dát_IT0011_konsolidované znenie (PDF, 762.57 kB) 9.1.2023 M02_2/2023
Verifikácia a kontrola migrovaných dát_IT0014 (PDF, 751.11 kB) 9.1.2023 M02_3/2023
Verifikácia a kontrola migrovaných dát_IT0021 (PDF, 758.1 kB) 9.1.2023 M02_4/2023
Verifikácia a kontrola migrovaných dát_IT0057 (PDF, 741.86 kB) 9.1.2023 M02_5/2023
Verifikácia a kontrola migrovaných dát_IT0252 (PDF, 746.23 kB) 9.1.2023 M02_6/2023
Verifikácia a kontrola migrovaných dát_IT0253 (PDF, 758.38 kB) 9.1.2023 M02_7/2023
Verifikácia a kontrola migrovaných dát_IT0621 (PDF, 749.7 kB) 9.1.2023 M02_8/2023
Finančný príspevok na stravovanie (PDF, 1.59 kB) 31.1.2023 M02_9/2023
Zmena na poste ministra v priebehu jedného dňa (PDF, 689,56 kB)NOVÉ 18.5.2023 M02_10/2023
M03 Organizačný manažment Migrácia dát a zadávanie dát v mesiaci december 2022 (PDF, 518.71 kB) 30.11.2022 M03_1/2022
Funkcionalita kompetencie a schvaľovanie (PDF, 459.19 kB) 30.11.2022 M03_2/2022
Kontrola dát po ostrej migrácii (PDF, 659.28 kB) 20.12.2022 M03_3/2022
Založenie kompetencie a zastupovania (PDF, 1.41 MB) 22.12.2022 M03_4/2022
M04 Časový manažment Zber dát a migrácia dát modulu časový manažment (dochádzka) (PDF, 445.22 kB) 30.11.2022 M04_1/2022
Verifikácia a kontrola dát po ostrej migrácii (PDF, 638.79 kB) 20.12.2022 M04_2/2022
Evidencia dovoleniek v prechodnom období (PDF, 707.68 kB) 28.12.2022 M04_3/2022
Evidencia dochádzky (PDF, 798.86 kB) 27.1.2023 M04_1/2023
M05_1 Talent manažment Vzdelávanie Vzdelávanie v CES (PDF, 739.38 kB) 5.1.2023 M05_1_1/2023
M05_2 Talent manažment Hodnotenie Hodnotenie štátnych zamestnancov v CES (PDF, 677.29 kB) 5.1.2023 M05_2_1/2023
M07 Správa služobných ciest Zúčtovanie žiadosti o služobnú/pracovnú cestu v období december 2022 –január 2023 pri prechode z NES do CES (PDF, 642.95 kB) 31.12.2022 MO7_1/2022
Žiadosť o služobnú/pracovnú cestu z pohľadu zamestnanca (PDF, 642.95 kB) 5.1.2023 M07_1/2023
Schvaľovací proces v žiadosti a vyúčtovaní služobnej/pracovnej cesty (PDF, 1.16 MB) 5.1.2023 M07_2/2023
Služobné cesty prechodné obdobie (PDF, 760.61 kB) 23.1.2023 M07_3/2023

Účtovníctvo

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M18 Finančné účtovníctvo Usmernenie k zmenám nákladových stredísk v súvislosti s nábehom do CES (PDF, 503.69 kB) 30.11.2022 M18_1/2022
Správa účtovných období_konsolidované znenie (PDF, 864.39 kB) 13.2.2023 M18_2/2022
Správa účtovného rozvrhu po 1.1.2023 (PDF, 498.65 kB) 30.11.2022 M18_3/2022
Evidencia faktúr za obdobie roku 2022 a roku 2023 (PDF, 830.85 kB) 30.11.2022 M18_4/2022
Spôsob úhrad záväzkov za 2022, 2023 – obdobie do ukončenia migrácie (PDF, 597.84 kB) 30.11.2022 M18_5/2022
Pokladničné operácie (PDF, 476.87 kB) 30.11.2022 M18_6/2022
Spôsob úhrad miezd za mesiac december 2022 (PDF, 571.87 kB) 30.11.2022 M18_7/2022
Usmernenie k termínu zostaveniu individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 pre organizácie vstupujúce do CES od 1.1.2023 (PDF, 513.61 kB) 1.12.2022 M18_8/2022
Spôsob úhrady finančného príspevku na stravovanie za mesiac január 2023 (PDF, 273.35 kB) 20.12.2022 M18_9/2022
Manuálna migrácia zostatkov účtov (PDF, 772.59 kB) 23.12.2022 M18_10/2022
Spôsob úhrad miezd za mesiac december 2022 (PDF, 874.82 kB) 16.1.2023 M18_1/2023
Finančný príspevok na stravovanie (PDF, 1.57 kB) 31.1.2023 M18_2/2023
Lokálne prevody (PDF, 768,28 kB) 2.2.2023 M18_3/2023
Manuálna migrácia_kontrola zostatkov účtov (PDF, 891.64 kB) 17.2.2023 M18_4/2023
Príloha k M18_4_2023 Manuálna migrácia_kontrola zostatkov účtov (PDF, 3.62 MB) 16.3.2023
Rozpočtová skladba pre DPH položky (PDF, 776.1 kB) 17.2.2023 M18_5/2023
M19 Nákladové účtovníctvo KPI budovy (PDF, 548.97 kB) 21.12.2022 M19_1/2022
KPI autodoprava (PDF, 688.68 kB) 31.12.2022 M19_2/2022
M23 Zmluvné účty Používanie modulu M23 – zmluvné účty (FI-CA) (PDF, 917.08 kB) 11.1.2023 M23_1/2023
Príloha k metodickému usmerneniu M23_1/2023 (PDF, 784.02 kB)

Rozpočet

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M15 Rozpočet Prechod do  CES (PDF, 651.12 kB) 28.11.2022 M15_1/2022
Kmeňové záznamy rozpočtu - FM (PDF, 1.08 MB) 16.1.2023 M15_1/2023
Práca s rozpočtom konsolidované znenie (PDF, 1.14 MB) 18.4.2023 M15_2/2023
Sledovanie mzdových výdavkov konsolidované znenie (PDF, 838.42 kB) 21.4.2023 M15_3/2023
GM Projekty, granty (PDF, 1.14 MB) 26.1.2023 M15_4/2023
GM Vyhľadávanie grantov (PDF, 1.4 MB) 17.2.2023 M15_5/2023

Správa majetku

Materiálové hospodárstvo

Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M14 Základná finančná kontrola ZFK v aplikačných moduloch CES (PDF, 579.72 kB) 2.12.2022 M14_1/2022
Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M28 Centrálne kmeňové dáta a číselníky Prechod do CES (PDF, 293.8 kB) 20.12.2022 M28_1/2022
Zakladanie kmeňových dát a číselníkov (PDF, 312.28 kB) 31.12.2022 M28_2/2022
Aplikačný modul Téma metodického usmernenia Dátum vydania Číslo
M20 Riadenie projektov Založenie projektu a základné operácie (PDF, 1.02 MB) 23.2.2023 M20_1/2023