Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Aktuality

 
Dátum Informácia
12.7.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M14_PP_ZFK v prostredí FIORI (M10) V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M14_PP_ZFK v prostredí FIORI (M07) V1.5.
10.7.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M19_PP_Kontrola po migráciách V1.1.
3.7.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M09_PP_Kontrola po migráciách V1.3.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M10_PP_Kontrola po migráciách V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_Kontrola po migráciách V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_M30_PP_Kontroly po migráciách V1.4.
2.7.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M04_PP_Časový manažment V1.4.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Rozpočet v module CEZ V1.9.
27.6.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka Používateľská_príručka_Migračný_Portál_V5.
26.6.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Reporting v module CEZ V1.9.
24.6.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 26.06.2024 (streda) od 7.00 hod.27.06.2024 (štvrtok) do 23.00 hod. bude v Centrálnom ekonomickom systéme plánovaná odstávka testovacieho systému QE1 z dôvodu vykonania komplexného testu obnovy.
11.6.2024

Príručky a návody k migráciám boli presunuté zo sekcie CES do sekcie Metodické usmernenia a používateľské príručky. 

https://ces.mfsr.sk/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/prirucky-navody-k-migraciam/

5.6.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M10_PP_Lokálny admin V1.1 (pôvodne príručka M10_PP_Predaj služieb V1.0_Lokálny admin, ktorej názov bol zmenený).
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M10_PP_Užívatelia V1.7 (pôvodne príručka M10_PP_Predaj služieb V1.6_Užívatelia, ktorej názov bol zmenený).
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M10_PP_Odlišná jednotková cena V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M21_MU_Uzatvorenie roka v rámci spracovania zmlúv evidovaných v M21 V1.0.
3.6.2024

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňom 15. mája 2024 došlo v Centrálnom ekonomickom systéme v module M21 Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ k úprave (spresneniu) postupu v prípade, keď pri rozpočtovaní Bežnej PVO s referenciou na Rámcovú PVO (ďalej len „Bežná PVO“) systém umožní zarozpočtovať Bežnú PVO aj v prípade, že hodnota všetkých priradených Bežných PVO je vyššia ako hodnota Rámcovej PVO.  Zároveň sa zobrazí upozorňujúce hlásenie o prekročení hodnoty Rámcovej PVO Bežnými PVO. K uvedenej situácií môže dôjsť v prípade, keď pre niektorú z priradených Bežných PVO bola dodatočne stornovaná už vytvorená objednávka alebo bol zamietnutý návrh zmluvy. V takýchto prípadoch Bežná PVO spotrebovala obligo rozpočtu Rámcovej PVO, avšak môže vzniknúť potreba založiť novú Bežnú PVO k Rámcovej PVO, ktorá „nahradí“ už „zamietnutú“ Bežnú PVO.  To znamená, že vytvorením novej Bežnej PVO k Rámcovej PVO dochádza k „technickému = evidenčnému“ prekročeniu stanovenej celkovej hodnoty Rámcovej PVO.

V rámci uvedeného postupu je potrebné najskôr preveriť, či celková hodnota aktívnych (t. j. neukončených) Bežných PVO k Rámcovej PVO neprekračuje celkovú stanovenú hodnotu Rámcovej PVO. Ak áno, po odkliknutí hlásenia systém dovolí novú Bežnú PVO ďalej spracovať a vytvoriť doklad rozpočtu FM. Tzn., že používateľ CES môže vytvoriť len PVO v hodnote, pri zadaní ktorej nedôjde k prekročeniu celkovej hodnoty Rámcovej PVO.

Súvisiace pokyny sú zverejnené v bode  11.4 Priradenie rozpočtu Bežným/Čiastkovým PVO s referenciou na Rámcovú PVO používateľskej príručky M21_PP_Požiadavka na verejné obstarávanie V2.0 zverejnenej na stránke https://ces.mfsr.sk/files/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/3-11/m21_pp_poziadavka-verejne-obstaravanie-v2-0.pdf.
29.5.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M28_2_PP_Obchodný partner V2.0.
28.5.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_Dodávatelia V1.3.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M08_PP_Manažment vozového parku V1.14 (pôvodne príručka M08_PP_Všeobecná V1.13, ktorej názov bol zmenený).
22.5.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Požiadavka na verejné obstarávanie V2.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Evidencia zmlúv v module CEZ V3.7.
21.5.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_Účtovanie PCe V8.1.
17.5.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_DP_DPH V1.2.
16.5.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_Generovanie FIN výkazov V2.0.
15.5.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_Pokladničná kniha V1.5.
10.5.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme dňa 17.05.2024 od 17.00 do 24.00 hod bude plánovaná odstávka testovacieho systému PE1 z dôvodu aktualizácie systémov.
9.5.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola doplnená príručka M07_PP_Správa služobných ciest V1.9.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M28_2_PP_Obchodný partner V1.9.
9.5.2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke CES bol zverejnený používateľský manuál ku vedeniu účtovníctva pri implementácii prostriedkov mechanizmu POO v CES. Uvedená používateľská príručka je dostupná aj na úložisku NIKA. Za obsah a metodické usmernenie k finančnému riadeniu mechanizmu POO zodpovedá NIKA.

https://ces.mfsr.sk/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelsky-manual-ku-vedeniu-uctovnictva-pri-implementacii-prostriedkov-mechanizmu-poo/

7.5.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Evidencia zmlúv v module CEZ V3.6.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Reporting v module CEZ V1.8.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Postupy spracovania PVO a zmlúv V1.1.
2.5.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme dňa 07.05.2024 od 8.00 do 20.00 hod bude plánovaná odstávka testovacieho systému XTE z dôvodu aktualizácie systémov.
2.5.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme dňa 06.05.2024 od 8.00 do 20.00 hod bude plánovaná odstávka testovacieho systému TE1 z dôvodu aktualizácie systémov.
25.4.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M01_M02_MU_1/2024_Evidencia a odmeňovanie odborných garantov pre VO V1.0.
25.4.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M14_PP_ZFK v prostredí SAP GUI V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M14_PP_ZFK v prostredí FIORI (M10) V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M14_PP_ZFK v prostredí FIORI (M07) V1.4.
18.4.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M04_PP_Časový manažment V1.3.
16.4.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M07_PP_Správa služobných ciest V1.9.
15.4.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M12_PP_Lokálny správca rolí V1.6 (pôvodne príručka M12_PP_Zmena rolí používateľa V1.5, ktorej názov bol zmenený).
12.4.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme dňa 17.4.2024 od 17.00 do 23.00 hod bude plánovaná odstávka produkčného systému z dôvodu aktualizácie vybraných technických služieb.
12.4.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme dňa 15.4.2024 od 17.00 do 23.00 hod bude plánovaná odstávka produkčného systému z dôvodu aktualizácie vybraných technických služieb.
11.4.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme dňa 12.4.2024 od 17.00 do 20.00 hod bude plánovaná odstávka produkčného systému z dôvodu aktualizácie vybraných technických služieb.
5.4.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M23_PP_CRPS V1.0.
2.4.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M16_PP_Správa nehnuteľností V1.3.
27.3.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M01_PP_Personalistika V1.2.
12.3.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M18_PP_Debetné platobné karty V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M03_PP_Kompetencie a zastupovanie V1.5.
8.3.2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme (ďalej ako „CES“) vplyvom úpravy funkcionalít, bude vypnuté produkčné prostredie PE1. 

Odstávka CES je plánovaná  v termíne 11. marca (pondelok) od 17:00 hod. do 21:00 hod..
6.3.2024 Aktuálne prebieha prihlasovanie na školenia k modulom M16 Správa nehnuteľností a M19 Nákladové účtovníctvo. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom portálu: https://portal.ccvapp.upjs.sk/activity/ces-konzultacny-kurz
28.2.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.10.
27.2.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo aktualizované metodické usmernenie M21_MU_ Zakladanie dotačných zmlúv V1.1.
21.2.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že na záložke "Kalendár" máte k dispozícii prehľad workshopov, ktoré sú organizované k jednotlivým modulom.
19.2.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 15.2.2024 bola v Centrálnom ekonomickom systéme (ďalej ako „CES“)  v module M09 Materiálový manažment v nadväznosti na zakladanie objednávok OBJ a v module M21 Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ v nadväznosti na zakladanie dodávateľských zmlúv a dodatkov k zmluvám s MM dokladmi plnenia zmluvná technická objednávka (ZML) a kontrakt (vrátane zmluvnej technickej objednávky ku kontraktu ZML1) nasadená funkcionalita nového typu priradenia účtu B pre stravovacie a benefit karty. Súvisiace údaje (vrátane ÚHK 335) budú preberané do došlých faktúr. Spôsob rozpočtovania položiek zmlúv s novým typom priradenia účtu B je zverejnený v dokumente „m21_pp_uctovne-objekty_metodika“, link: https://ces.mfsr.sk/ces/metodicke-usmernenia-pouzivatelske-prirucky/pouzivatelske-prirucky/ (v časti modul M21, Hárok1, riadok 18).
16.2.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Evidencia zmlúv v module CEZ V3.5.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Reporting v module CEZ V1.7.
14.2.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M14_MU_Príloha_CES_Zber_konfigurácie_ZFK_Organizácie_Usmernenie V2.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M14_MU_Príloha_XXXX_Konfigurácia_ZFK_organizácie_na_vyplnenie V1.0.
13.2.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M16_PP_ Správa nehnuteľností V1.2.
9.2.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M15_MU_Príloha_Štruktúra pre hromadné založenie grantov V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M15_PP_Príloha_Štruktúra pre hromadné založenie grantov V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo aktualizované metodické usmernenie M15_MU_Projekty, granty V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo aktualizované metodické usmernenie M15_MU_Práca s rozpočtom V1.2.
8.2.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M02_PP_Mzdy V1.6.
5.2.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M03_PP_Organizačný manažment V1.5.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M03_PP_Zastupovanie_FIORI V1.3.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M03_PP_Kompetencie a zastupovanie V1.4.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M03_MU_2_2024_ Metodické usmernenie k vzniku nového IT 9059 – Požadovaná prax a k ukončeniu používania IT 9053 – Kvalifikačné predpoklady V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M03_MU_1_2024_ Metodické usmernenie k tvorbe a priraďovaniu nadokruhových kompetencií V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Účtovné objekty_metodika.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M08_PP_Všeobecná V1.13.
1.2.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M07_MU_ Dátum nástupu do práce zhodný s dátumom pracovnej cesty V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M07_MU_ Údržba a navrhovanie zákazky do pracovných ciest V1.0.
30.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo aktualizované metodické usmernenie M16_MU_Dodávateľské faktúry V2.0.
29.1.2024 Dovoľujeme si Vás informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme (ďalej ako „CES“) boli nasadené nové funkcionality v jednotlivých moduloch, všetky zmeny máte k dispozícií v aktualizovaných príručkách v sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky.
26.1.2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme (ďalej ako „CES“) vplyvom rozširovania nových funkcionalít, bude vypnuté produkčné prostredie PE1. 

Odstávka CES je plánovaná od 26. januára (piatok) od 18:00 hod. do 28. januára (nedeľa) 23:30 hod..

Počas odstávky bude dochádzať k výpadkom konektivity integrovaných informačných systémov na IS CES. Po GO-LIVE bude potrebné opätovne doručiť nedoručené správy z externých IS do IS CES.
26.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo aktualizované metodické usmernenie M14_MU_ZFK v aplikačných moduloch V2.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M14_MU_Nastavenie rolí a kompetencií ZFK V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M14_MU_Nastavenie konfigurácie ZFK V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo aktualizované metodické usmernenie M18_MU_Lokálne prevody V2.0.
25.1.2024
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M11_PP_SOLMAN_IM_Zadávateľ V1.2.
24.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M18_PP_Reklasifikácia pohľadávok V1.0.
23.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M08_MU_Zjednotenie postupov pri prepočte spotreby pohonných látok V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M14_PP_Odber Workflow notifikácií V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M14_PP_Report_Prehľad a stav spracovania FIORI V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M14_PP_Report_Prehľad a stav spracovania V1.3.
22.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_DP DPH V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M12_PP_Pre zamestnanca V1.4.
19.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M15_PP_RIS a výkazy V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M15_PP_Refundácie V1.1.
18.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M14_PP_ZFK v prostredí SAP GUI V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M14_PP_ZFK v prostredí FIORI (M07) V1.3.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M14_PP_ZFK v prostredí FIORI (M10) V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M14_PP_Príručka modulu V1.4.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Evidencia zmlúv v module CEZ V3.4.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Reporting v module CEZ V1.6.
17.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.9.
16.1.2024 Dovoľujeme si vás informovať, že generovanie datasetu faktúr pre účely publikačného minima  je momentálne nedostupné.
15.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M08_MU_Ukončenie roka 2023 v M08 V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M15_PP_GM_Projekty, granty V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Zásoba práce V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Vyradenie majetku V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Výkazníctvo V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Ročná závierka V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Prírastok do podsúvahovej evidencie majetku V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Prírastok do operatívnej evidencie majetku V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Preúčtovanie majetku v rámci účtovného okruhu V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Presun majetku v rámci účtovného okruhu organizácie V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Odpisy a zaúčtovanie odpisov V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Obstaranie DLHM a DLNM V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Mesačná uzávierka V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Evidencia majetku_Inventarizácia majetku V1.4.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Evidencia majetku_Integrácia na ZFK V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Evidencia karty majetku+vybavenie V1.3.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Evidencia karty majetku_karta obstarania dlhodobého majetku V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Administrácia stanovených zákazníckych rozšírení V1.2.
12.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.8.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M18_ Preúčtovanie analytických účtov syntetického účtu 472 – Sociálny fond k 31.12 V1.0.
11.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M08_PP_Všeobecná V1.12.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M07_PP_Správa služobných ciest V1.8.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M05_2_PP_Hodnotenie V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M05_1_PP_Webová aplikácia V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M05_1_PP_Vzdelávanie V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M04_PP_Časový manažment V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M03_PP_Zastupovanie_FIORI V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M03_PP_Správa rolí OM V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M03_PP_Organizačný manažment V1.4.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M03_PP_Kompetencie a zastupovanie V1.3.
9.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M15_PP_Kmeňový záznam V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M15_PP_Návrh zmeny rozpočtu V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M16_PP_Správa nehnuteľností V1.1.
8.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.7.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M10_PP_Predaj služieb V1.6_Užívatelia.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M10_PP_Predaj služieb V1.0_Lokálny admin.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M17_PP_APD-KB V1.1.
5.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M20_PP_Riadenie projektov V1.1.
3.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M17_PP_APD-OF V1.1.
2.1.2024 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo aktualizované metodické usmernenie Účtovné objekty metodika.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo aktualizované metodické usmernenie M15_MU_Kmeňové záznamy rozpočtu V1.1.
29.12.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_Účtovanie v hlavnej knihe V1.3.
28.12.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M23_PP_Zmluvné účty V1.8.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M18_PP_Notifikácie FI_HRTV V1.0.
22.12.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M23_MU_Riadna účtovná závierka k 31.12.2023 vo vzťahu k pohľadávkam a opravným položkám k pohľadávkam V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo aktualizované metodické usmernenie M02_MU_Spracovanie miezd za december 2023 V2.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M02_MU_Spôsob úhrady finančného príspevku na stravovanie a dobitie kreditu stravovacích kariet za január 2024 pre rozpočtové org. a príspevkové org. V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M18_MU_Spôsob úhrady finančného príspevku na stravovanie a dobitie kreditu stravovacích kariet za január 2024 pre rozpočtové org. a príspevkové org. V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M18_MU_Účtovanie pracovných ciest na prelome roka V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M18_MU_Ročná závierka pre rozpočtové a príspevkové org. v CES V1.0.
21.12.2023

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že v Centrálnom ekonomickom systéme boli vygenerované kontingenty neprítomností (nároky zamestnanca pre čerpanie vybraných druhov neprítomností) na kalendárny rok 2024.

Dovoľujeme si Vás informovať, že z pozície vlastníka údajov je potrebné, aby boli tieto kontingenty skontrolované zodpovednými osobami organizácie a v prípade potreby ich aj upravili.

Ďakujeme za spoluprácu.

V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M28_2_PP_Obchodný partner V1.7.
20.12.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M09_MU_Evidencia a účtovanie vratných obalov v M09 a M18 V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M18_MU_Evidencia a účtovanie vratných obalov v M09 a M18 V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M09_MU_Uzávierkové práce v M09 V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M21_MU_Uzatvorenie roka v rámci spracovania zmlúv evidovaných v M21 V1.0.
15.12.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M02_MU_Spracovanie miezd za december 2023 V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M15_MU_Spracovanie miezd za december 2023 V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M18_MU_Spracovanie miezd za december 2023 V1.0.
14.12.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M09_MU_Vykonanie koncoročnej uzávierky v M21, M15 a M09 V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M15_MU_Vykonanie koncoročnej uzávierky v M21, M15 a M09 V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bolo zverejnené nové metodické usmernenie M21_MU_Vykonanie koncoročnej uzávierky v M21, M15 a M09 V1.0.
13.12.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.6.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M22_PP_Evidencia majetku_Inventarizácia_Inventory V1.1.
12.12.2023 Do produktívneho prostredia CES FIORI PE 1 bola nasadená úprava v module M04 – Časový manažment. Úprava sa týka zoradenia neprítomností v aplikácii Žiadosť/oznámenie o neprítomnosti, ktorého poradie neprítomností bolo zvolené podľa predpokladov používania užívateľmi.
8.12.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M19_PP_Notifikácia účtovaní na ND V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M19_PP_Plánovanie V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M19_PP_Vyhodnotenie odchýlok KPI V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M19_PP_Výkazníctvo V2.0.
7.12.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M14_PP_Zobrazenie ZFK konfigurácie V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_Úhrada miezd V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Ukončenie roka v module CEZ V1.5.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M21_PP_Evidencia zmlúv v module CEZ V3.3.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M19_PP_Preúčtovanie nákladov V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M03_PP_Kompetencie a zastupovanie V1.2.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M03_PP_Organizačný manažment V1.3.
28.11.2023

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o skutočnosti, že dňa 28.11.2023 bude v module M21 Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ (ďalej len „CEZ“ _ Centrálna evidencia zmlúv) spustená funkcia hromadného otvorenia obdobia zmluvy pre rok 2024. Predmetná funkcia hromadne aktivuje položky budúceho roka (2024) na MM kontraktoch a zmluvných technických objednávkach ZML vygenerovaných zo zmlúv CEZ.

V súvislosti s vyššie uvedeným upozorňujeme na skutočnosť, že v termíne od 29.11.2023 budú v systéme aktívne už aj položky pre rok 2024 v MM dokladoch vygenerovaných z modulu CEZ (zmluvné technické objednávky ZML a kontrakty). Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zvýšenú pozornosť pri zakladaní novej objednávky ku kontraktu alebo pri účtovaní faktúr voči zmluvnej technickej objednávke ZML tak, aby bol doklad priradený na správnu položku pre rok 2023 alebo pre rok 2024.

V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M08_PP_Kontrola po migráciách V1.1.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Evidencia majetku_Inventarizácia majetku V1.3.
14.11.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M18_PP_Účtovanie PCe V8.0.
10.11.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M21_PP_Ukončenie roka v module CEZ V1.4.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M09_PP_Kontrola po migráciách V1.0.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M22_PP_Presun majetku v rámci organizácie V1.1.
8.11.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M02_PP_Mzdy V1.5.
6.11.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M08_PP_Všeobecná V1.11.
V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola zverejnená nová príručka M02_PP_Upravený výpočet dane V1.0.
2.11.2023 V sekcii metodické usmernenia a používateľské príručky bola aktualizovaná príručka M10_PP_Predaj služieb V1.5.