Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Očakávané prínosy

Očakávané prínosy implementácie CES sa prejavia na dvoch úrovniach riadenia:

 RIADENIE VEREJNÝCH FINANCIÍ

 • Efektívne riadenie procesu zavádzania zmien
 • Štandardizácia metodiky a procesov a jej centralizácia
 • Kontrola nad aplikáciou metodík v praxi a tým aj do CES
 • Zlepšenie dostupnosti a kvality zdrojových údajov pre analýzy
 • Jednoznačné zdrojové údaje
 • Prehľad o majetku vo vlastníctve štátu do úrovne najnižších detailov
 • Prehľad o stave záväzkov zapojených kapitol
 • Prístup k centrálnemu zdrojovému IS (priamy prístup k zdrojovým údajom v reálnom čase)
 • Kontrola nad vstupmi a výstupmi štátneho výkazníctva
 • Lepšia dostupnosť informácií o stave záväzkov a pohľadávok ako aj iných ukazovateľov vplývajúcich na výšku deficitu štátneho rozpočtu v dostatočnom časovom predstihu
 • Poskytovanie údajov verejnosti
 • Široká integrácia informačných systémov a využívanie referenčných registrov

VNÚTORNÁ SPRÁVA ORGANIZÁCIE

 • Zlepšenie nástrojov na prípravu rozpočtu
 • Zefektívnenie procesov alokácie rozpočtu v IS Štátnej pokladnice
 • Optimalizácia a štandardizácia podporných procesov
 • Sprehľadnenie stavu pohľadávok a záväzkov
 • Zníženie nákladov na prevádzku IS
 • Jednoduchšia dostupnosť štandardizovaného IS
  • Okamžitý prístup k ekonomickým údajom v momente realizácie transakcie, nie až k ex-post údajom
 • Odbremenenie od prevádzky IS
  • Správa prevádzky štát správca CES (priama finančná úspora pri VO na údržbu systému)
  • Zmenové požiadavky vykonávané na centrálnej úrovni
 • Výkon aplikačnej podpory
  • Zabezpečené prevádzkovateľom MF štát
  • Riešenie požiadaviek na aplikačnú podporu sa týka len jedného systému. (Číselníky sú v prevažnej miere centralizované).
 • Zvýšenie starostlivosti vo forme metodickej a aplikačnej podpory, vrátane komplexného vzdelávania
  • Jednotná metodika s centrálnym riadením zníži nároky organizácii v rámci CES na kategórie zamestnancov, ktorí sa venujú tvorbe metodík v rámci organizácií