Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ciele reformy a implementácia CES

Ciele reformy

Inovácia procesov (prostredníctvom sústavy nástrojov, ako automatizácia, inteligentné získavanie dát, workflow, predvypĺňanie údajov) patrí k základným spôsobom, akým nový Centrálny ekonomický systém zvýši produktivitu práce.

Cieľom je elektronizovať väčšinu procesov a posunúť tak výkony zamestnancov k aktivitám s vyššou pridanou hodnotou.

Pridaná hodnota reformy:

Inštitúcie/organizácie štátneho sektora sa stanú klientami a získajú ekonomický informačný systém, s nastavenými unifikovanými a optimalizovanými ekonomickými procesmi, ako SaaS službu, čím sa zvýši produktivita v danej oblasti, odbúra sa agenda implementácie metodík a prevádzky a údržby IS a inštitúcia/organizácia sa bude môcť plne sústrediť na svoju primárnu činnosť.

Zvýši sa produktivita práce vo verejnej správe v oblasti vnútorného chodu, vďaka automatizácií a modernizácii procesov ako i úsporám z rozsahu a zvýšenia kvality interných kapacít.

Zlepší sa rozhodovanie vďaka presnejším a obsažnejším dátam z Centrálneho ekonomického systému.

Štát pre svoje organizácie zavedie unifikované a optimalizované ekonomické procesy, ktoré budú jednotne implementované a centrálne metodicky podporené.

Implementácia CES

Organizácie zapojené do CES získajú centrálne spravovaný, aktuálny a metodicky správne implementovaný informačný systém pokrývajúci najdôležitejšie ekonomické agendy s prihliadnutím na vybrané špecifiká. Zároveň budú odbremenené od správy vlastného ekonomického IS a ich IT oddelenia sa budú môcť zameriavať na správu a prevádzku agendových IS. Súčasne bude implementovaná aj jednotná integrácia medzi CES a ostatnými centrálnymi informačnými systémami riadenia verejných financií, čím sa získajú dodatočné pozitívne efekty vo forme zjednodušenia až úplného odbúrania niektorých častí administratívnych úkonov.