Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informácia o školeniach pre Centrálny ekonomický systém (CES)

 

V súčasnosti prebiehajú školenia Základy práce v CES pre budúcich používateľov CES:

Prihlásiť na školenia sa môžete prostredníctvom tohto linku: https://portal.ccvapp.upjs.sk/activity/ces

Nahrávka zo školenia k Základom práce v CES (SAP platforma)– SAP GUI
Nahrávka zo školenia CES FIORI

Na odkazoch v tabuľke sa nachádzajú školiace videá k jednotlivým modulom, ktoré boli školené pre organizácie 1. vlny v CES.

 

Oblasť

Aplikačný modul

Rozsah školenia

Odkaz na video

Personalistika

M01
Personalistika
Skratka: HR-PA

Celý personálny proces (infotypy, opatrenia, vybraný reporting)

Personálna administrácia

Personalistika

M03
Organizačný manažment
Skratka: HR-OM

Údržba organizačnej štruktúry

Organizačný manažment

Personalistika

M04
Časový manažment
Skratka: HR-TM

Žiadosti o neprítomnosť, schvaľovanie neprítomnosti, úprava neprítomnosti v systéme

Časový manažment

Mzdy

M02
Mzdy
Skratka: HR-PY

Príprava dát pre zúčtovanie miezd a vybraný reporting

Mzdy

Rozpočet

M15
Rozpočet
Skratka: FM

Prevzatie a rozpis rozpočtu, kmeňové záznamy, zostavy

Rozpočet

Rozpočet M20
Riadenie projektov
Skratka: PS

Evidencia projektu, evidencia sieťového diagramu, rozpočet projektu, štatistické ukazovatele, evidencia výkonov vlastných zamestnancov, vykazovanie projektu

Riadenie projektov

Účtovníctvo

M18
Finančné účtovníctvo
Skratka: FI

Dotácia pokladne, zaevidovanie a účtovanie/storno pohybov v pokladni, tlač dokladov

Pokladňa

Materiálové hospodárstvo

M09
Materiálový manažment
Skratka: MM

Kmeňové záznamy materiálu – rozširovanie na závod 
Vedenie zásob – príjem, výdaj, prehľady 

KZM a zasoby

Materiálové hospodárstvo M09
Materiálový manažment  
Skratka: MM
Predbežné zadanie a logistická likvidácia faktúr, ZFK k faktúre, zostavy Faktúry

Majetok
Materiálové hospodárstvo

M22
Evidencia majetku
Skratka: FI-AA
M09  Materiálový manažment  
Skratka: MM

Založenie karty majetku pre obstaranie majetku 
Vystavovanie objednávok, ZFK, tlač, prehľady 

Majetok objednávky

Správa nehnuteľností

M16
Správa nehnuteľností 
Skratka: RE-FX

Určené pre účtovníka a zamestnanca zodpovedného za zmluvy organizácie a taktiež pre správcu a zamestnanca zodpovedného za zmluvy organizácie Správa nehnuteľností
Údržba a opravy

M30
Údržba a opravy 
Skratka: PM

Proces spracovania pri údržbe a oprave Údržba a opravy