Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informácia o pripravených  školeniach pre Centrálny ekonomický systém (CES)

 

V súčasnosti prebiehajú školenia pre používateľov CES:

Prihlásiť sa na školenia môžete prostredníctvom tohto linku: https://portal.ccvapp.upjs.sk/activity/ces

Nahrávka zo školenia k Základom práce v CES (SAP platforma)– SAP GUI
Nahrávka zo školenia CES FIORI

Organizácie v prvej vlne migrácie do CES:

V rámci oblasti Správa majetku sú  pripravené tieto typy školení:

  1. Manažment vozového parku - M08
  2. Správa nehnuteľností – M16 (Nahrávky zo školenia)
  3. Údržba a opravy – M30 (Nahrávky zo školenia)
  4. Evidencia majetku – M22
  5. Predaj služieb – M10

V rámci oblasti Personalistika sú tieto typy školení:

  1. Správa služobných ciest – M07
  2. Organizačný manažment - M03

MF SR pripravilo vzdelávacie aktivity na vybrané procesy Centrálneho ekonomického systému (CES) v jednotlivých aplikačných  moduloch, ktoré budú aktuálne  nasadené od 1.1.2023.

Na odkazoch v tabuľke sa nachádzajú školiace videá k jednotlivým modulom.

 

Oblasť

Aplikačný modul

Názov školenia pre prihlasovanie

Rozsah školenia

Odkaz na video

Personalistika

M03
Organizačný manažment
Skratka: HR-OM

Organizačný manažment

Údržba organizačnej štruktúry

Organizačný manažment

Personalistika

M01
Personalistika
Skratka: HR-PA

Personálna administrácia

Celý personálny proces (infotypy, opatrenia, vybraný reporting)

Personálna administrácia

Personalistika

M04
Časový manažment
Skratka: HR-TM

Časový manažment

Žiadosti o neprítomnosť, schvaľovanie neprítomnosti, úprava neprítomnosti v systéme

Časový manažment

Mzdy

M02
Mzdy
Skratka: HR-PY

Mzdy

Príprava dát pre zúčtovanie miezd a vybraný reporting

Mzdy

Rozpočet

M15
Rozpočet
Skratka: FM

Rozpočet

Prevzatie a rozpis rozpočtu, kmeňové záznamy, zostavy

Rozpočet

Rozpočet M20
Riadenie projektov
Skratka: PS
Riadenie projektov

Evidencia projektu, evidencia sieťového diagramu, rozpočet projektu, štatistické ukazovatele, evidencia výkonov vlastných zamestnancov, vykazovanie projektu

Riadenie projektov

Účtovníctvo

M18
Finančné účtovníctvo
Skratka: FI

Finančné účtovníctvo - Pokladňa

Dotácia pokladne, zaevidovanie a účtovanie/storno pohybov v pokladni, tlač dokladov

Pokladňa

Materiálové hospodárstvo

M09
Materiálový manažment
Skratka: MM

Materiálový manažment - KZM, zásoby

Kmeňové záznamy materiálu – rozširovanie na závod (1 hod.)
Vedenie zásob – príjem, výdaj, prehľady (3 hod.)

KZM a zasoby

Majetok
Materiálové hospodárstvo

M22
Evidencia majetku
Skratka: FI-AA
M09  Materiálový manažment  
Skratka: MM

Evidencia majetku - založenie karty
Materiálový manažment - objednávky

Založenie karty majetku pre obstaranie majetku (1 hod.)
Vystavovanie objednávok, ZFK, tlač, prehľady (7 hod.)

Majetok objednávky

Materiálové hospodárstvo

M09
Materiálový manažment  
Skratka: MM

Materiálový manažment - faktúry

Predbežné zadanie a logistická likvidácia faktúr, ZFK k faktúre, zostavy

Faktúry