Kontakty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

Web: www.finance.gov.sk
Tel.: +421 2 5958 3239 (Odbor Centrálneho ekonomického systému)
Metodická podpora: infoces@mfsr.sk