Reformný zámer MF SR

 

Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu
a implementácia Centrálneho ekonomického systému.

Uznesenie vlády SR č. 322 zo dňa 17. júna 2015

Uznesenie vlády SR č. 322 zo dňa 17. júna 2015

k "Zámeru dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomicky?ch a podporny?ch agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejny?ch financií"