Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Číselníky pre migráciu

Názov Veľkosť Dátum
gm_related_object_type.xlsx 18,78 kB 11.05.2023 14:06:37
m00_kzc_001-jazykove-kluce.xlsx 21,06 kB 11.05.2023 14:06:37
m00_kzc_005-regiony.xlsx 21,08 kB 11.05.2023 14:06:38
m00_kzc_008-kody-statov.xlsx 29,16 kB 11.05.2023 14:06:38
m01_kzc_001_01_druhadovodopatrenia_nastupy.xlsx 20,83 kB 11.05.2023 14:06:37
m01_kzc_001_02_poacpo.xlsx 26,21 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_001_03_skupinaaokruhpracovnikov.xlsx 23,26 kB 11.05.2023 14:05:53
m01_kzc_001_04_zamestnaneckypomer.xlsx 19,38 kB 11.05.2023 14:05:53
m01_kzc_001_05_druhadovodopatrenia_vystupy.xlsx 22,68 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_001_06_druhadovodopatrenia_me.xlsx 18,44 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_001_07_uctovnyokruh.xlsx 49,07 kB 11.05.2023 14:05:53
m01_kzc_002_01_oznaceniepredmenom.xlsx 17,02 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_002_02_akademicky-titul.xlsx 19,75 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_002_03_titulzamenom.xlsx 17,68 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_002_04_oslovenie.xlsx 16,23 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_002_05_jazykkomunikacie.xlsx 17,19 kB 11.05.2023 14:05:53
m01_kzc_002_05_statnarodenia.xlsx 22,62 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_002_06_rodinnystav.xlsx 16,3 kB 11.05.2023 14:05:53
m01_kzc_003_01_druhadresy.xlsx 16,42 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_003_02_psc.xlsx 65,19 kB 11.05.2023 14:05:53
m01_kzc_003_03_stat.xlsx 22,6 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_003_04_okres.xlsx 19,19 kB 11.05.2023 14:05:53
m01_kzc_004_01_tarifnydruh.xlsx 16,39 kB 11.05.2023 14:05:55
m01_kzc_004_02_tarifnaoblast.xlsx 17,43 kB 11.05.2023 14:05:54
m01_kzc_004_03_priradeniekpracovnikom.xlsx 23,53 kB 11.05.2023 14:05:55
m01_kzc_004_04_tabulka.xlsx 17,42 kB 11.05.2023 14:05:56
m01_kzc_004_05_mzdovydruh.xlsx 21,44 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_005_01_druh-zmluvy.xlsx 17,73 kB 11.05.2023 14:05:56
m01_kzc_005_02_vypovednalehotazl.xlsx 18,1 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_005_03_vypovednalehotazc.xlsx 18,11 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_006_01_druhterminu.xlsx 17,28 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_007_01_clenrodiny.xlsx 16,38 kB 11.05.2023 14:05:56
m01_kzc_007_02_miestopobytu.xlsx 16,27 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_007_03_predan.xlsx 16,28 kB 11.05.2023 14:05:56
m01_kzc_007_04_ziv-minimumpreexekucie.xlsx 17,82 kB 11.05.2023 14:05:56
m01_kzc_008_01_druhskoly.xlsx 16,43 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_008_02_vzdelanie.xlsx 17,64 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_008_03_ukoncenieskoly.xlsx 18,59 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_010_01_subtyp.xlsx 16,52 kB 11.05.2023 14:05:56
m01_kzc_010_02_aus01.xlsx 19,06 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_010_03_aus02.xlsx 23,64 kB 11.05.2023 14:05:58
m01_kzc_010_04_aus03.xlsx 16,38 kB 11.05.2023 14:05:57
m01_kzc_010_05_aus04.xlsx 16,33 kB 11.05.2023 14:05:56
m01_kzc_010_06_aus05.xlsx 16,66 kB 11.05.2023 14:05:56
m01_kzc_010_07_aus06.xlsx 16,35 kB 11.05.2023 14:05:56
m01_kzc_010_08_aus07.xlsx 16,95 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_011_01_dar01.xlsx 19,43 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_012_01_subtyp.xlsx 18,16 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_015_01_subty.xlsx 16,44 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_015_02_zakon.xlsx 16,83 kB 11.05.2023 14:06:00
m01_kzc_016_01_subty.xlsx 16,31 kB 11.05.2023 14:06:00
m01_kzc_016_02_typprelozenia.xlsx 16,61 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_016_03_novysu.xlsx 22,52 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_016_04_sposobobsadenia.xlsx 16,32 kB 11.05.2023 14:06:00
m01_kzc_017_01_subtyadruhdo.xlsx 17,71 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_017_02_zavaznostdo.xlsx 16,36 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_017_03_druhskutku.xlsx 16,26 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_018_01_subty.xlsx 17,78 kB 11.05.2023 14:06:00
m01_kzc_018_02_skupinazp.xlsx 16,47 kB 11.05.2023 14:06:00
m01_kzc_018_03_druhpobytu.xlsx 16,33 kB 11.05.2023 14:06:00
m01_kzc_018_04_stupenbezp-previerky.xlsx 16,4 kB 11.05.2023 14:06:00
m01_kzc_018_05_kategoriapracezhl-zdrav-rizika.xlsx 16,36 kB 11.05.2023 14:05:59
m01_kzc_019_01_evidenica.xlsx 17,54 kB 11.05.2023 14:06:00
m02_kzc_001_01_bankove-spojenie.xlsx 17,51 kB 11.05.2023 14:06:00
m02_kzc_001_02-kodbanky.xlsx 26,82 kB 11.05.2023 14:06:00
m02_kzc_001_03_kodprijemcu.xlsx 21,06 kB 11.05.2023 14:06:02
m02_kzc_002_01-mzddruhy_0011.xlsx 19,67 kB 11.05.2023 14:06:03
m02_kzc_002_02-prijemcovia_0011.xlsx 32,07 kB 11.05.2023 14:06:02
m02_kzc_003_01_md_0014.xlsx 21,43 kB 11.05.2023 14:06:03
m02_kzc_004_01_md_0015.xlsx 27,54 kB 11.05.2023 14:06:03
m02_kzc_005_01_md_0057.xlsx 18,88 kB 11.05.2023 14:06:02
m02_kzc_005_02_prijemci_odbory.xlsx 21,45 kB 11.05.2023 14:06:03
m02_kzc_008_01_zp.xlsx 17,47 kB 11.05.2023 14:06:02
m02_kzc_008_02_plateniezp.xlsx 17,69 kB 11.05.2023 14:06:02
m02_kzc_008_03_plateniesp.xlsx 17,67 kB 11.05.2023 14:06:03
m02_kzc_008_04_platenienp.xlsx 17,47 kB 11.05.2023 14:06:02
m02_kzc_008_05_plateniepn.xlsx 17,4 kB 11.05.2023 14:06:02
m02_kzc_008_06_prijemvzamest-prezp.xlsx 17,66 kB 11.05.2023 14:06:03
m02_kzc_008_07_miestovykonu.xlsx 108,13 kB 11.05.2023 14:06:03
m02_kzc_009_01_druhdochodku.xlsx 21,88 kB 11.05.2023 14:06:03
m02_kzc_009_02_organvypl-doch.xlsx 17,72 kB 11.05.2023 14:06:02
m02_kzc_102_01_ppu_dnp.xlsx 16,42 kB 11.05.2023 14:06:02
m03_kzc_004_01_region.xlsx 20,22 kB 11.05.2023 14:06:03
m03_kzc_004_02_hlavna-doplnkova-mena.xlsx 26,8 kB 11.05.2023 14:06:02
m03_kzc_005_01_typou.xlsx 20,44 kB 11.05.2023 14:06:02
m03_kzc_005_02_zameranieou.xlsx 22,57 kB 11.05.2023 14:06:07
m03_kzc_005_03_typoj.xlsx 22,88 kB 11.05.2023 14:06:07
m03_kzc_005_04_odb-pre-vysk-vyvoj.xlsx 37,73 kB 11.05.2023 14:06:05
m03_kzc_006_01_referent.xlsx 63,04 kB 11.05.2023 14:06:06
m03_kzc_007_01_iscokod.xlsx 86,79 kB 11.05.2023 14:06:06
m03_kzc_007_01_skratkaplm.xlsx 16,58 kB 11.05.2023 14:06:05
m03_kzc_007_02_plans_popis.xlsx 16,27 kB 11.05.2023 14:06:07
m03_kzc_007_02_skratkaplm.xlsx 16,58 kB 11.05.2023 14:06:07
m03_kzc_007_03_plans_popis.xlsx 16,28 kB 11.05.2023 14:06:05
m03_kzc_008_01_plan-platba.xlsx 34,35 kB 11.05.2023 14:06:06
m03_kzc_009_01_skupinaokruhprac.xlsx 23,33 kB 11.05.2023 14:06:05
m03_kzc_010_01_funkciasz.xlsx 20,4 kB 11.05.2023 14:06:07
m03_kzc_010_01_lpnajncinnost.xlsx 43,88 kB 11.05.2023 14:06:06
m03_kzc_010_01_lrnajncinnost.xlsx 20,99 kB 11.05.2023 14:06:07
m03_kzc_010_01_odborss.xlsx 20,99 kB 11.05.2023 14:06:06
m03_kzc_010_01_veducafunkciasz.xlsx 18,84 kB 11.05.2023 14:06:07
m03_kzc_011_01_pracovnacinnost.xlsx 185,25 kB 11.05.2023 14:06:05
m03_kzc_014_01_plat.xlsx 20,29 kB 11.05.2023 14:06:07
m03_kzc_015_01_hodnost.xlsx 21,72 kB 11.05.2023 14:06:07
m03_kzc_015_01_lpstupenriadenia.xlsx 24,72 kB 11.05.2023 14:06:06
m03_kzc_015_01_lrstupenriadenia.xlsx 22,13 kB 11.05.2023 14:06:09
m03_kzc_015_01_oopp.xlsx 29,09 kB 11.05.2023 14:06:10
m03_kzc_015_01_vystrojnatrieda.xlsx 21,3 kB 11.05.2023 14:06:10
m03_kzc_015_01_zakonhodnost.xlsx 20,31 kB 11.05.2023 14:06:09
m03_kzc_015_01_zakonvystrojnatrieda.xlsx 19,95 kB 11.05.2023 14:06:10
m03_kzc_016_01_idpraxe.xlsx 16,26 kB 11.05.2023 14:06:10
m03_kzc_017_01_typdovodosz_oj.xlsx 17,19 kB 11.05.2023 14:06:11
m03_kzc_018_01_typdovodosz.xlsx 17,67 kB 11.05.2023 14:06:11
m04_kzc_001_01_pravplanupd.xlsx 67,4 kB 11.05.2023 14:06:10
m04_kzc_002_01_skupina-subsystemu.xlsx 18,21 kB 11.05.2023 14:06:09
m04_kzc_003_01_druhnepritomnosti.xlsx 19,36 kB 11.05.2023 14:06:10
m04_kzc_012_01_projektkod.xlsx 17,14 kB 11.05.2023 14:06:09
m04_kzc_012_02_projektcislo.xlsx 16,43 kB 11.05.2023 14:06:10
m04_kzc_101_01_typkontingentudov.xlsx 19,35 kB 11.05.2023 14:06:11
m09_kzc_002-zavod.xlsx 36,32 kB 22.05.2023 8:34:48
m09_kzc_002_fi-zavody-fi.xlsx 20,09 kB 22.05.2023 8:34:48
m09_kzc_002_fiaa-zavody-fiaa.xlsx 21 kB 22.05.2023 8:34:47
m09_kzc_003_m-nakupovane_sluzby.xlsx 21,97 kB 11.05.2023 14:06:11
m09_kzc_003_s-sluzby-predaj.xlsx 23,6 kB 11.05.2023 14:06:09
m09_kzc_004-merna-jednotka.xlsx 25,75 kB 11.05.2023 14:06:11
m09_kzc_005-sklad.xlsx 63,58 kB 22.05.2023 8:34:49
m09_kzc_007-skupina-nakupu.xlsx 35,5 kB 22.05.2023 8:34:48
m09_kzc_008-typ-priradenia-uctu.xlsx 19,16 kB 11.05.2023 14:06:15
m09_kzc_009-typ-polozky.xlsx 19,37 kB 11.05.2023 14:06:15
m09_kzc_010-skupina-materialu.xlsx 275,18 kB 11.05.2023 14:06:14
m09_kzc_011-druh_dokladu_objednavky.xlsx 19,29 kB 11.05.2023 14:06:16
m09_kzc_012_nakupna-organizacia.xlsx 25,37 kB 22.05.2023 8:34:48
m09_kzc_013-druh-zasob.xlsx 19,34 kB 11.05.2023 14:06:13
m09_kzc_016-zvlastna-zasoba.xlsx 20,27 kB 11.05.2023 14:06:13
m09_kzc_017-druh-materialu.xlsx 19,31 kB 11.05.2023 14:06:14
m09_kzc_018-riadenie-ceny.xlsx 19,32 kB 11.05.2023 14:06:15
m09_kzc_021-trieda_ocenenia.xlsx 36,51 kB 11.05.2023 14:06:14
m09_kzc_023-druh-dokladu-kontraktu.xlsx 19,29 kB 11.05.2023 14:06:15
m09_kzc_024-typ-nakupneho-dokladu.xlsx 19,29 kB 11.05.2023 14:06:14
m10_kzc_001-predajna-organizacia.xlsx 32,28 kB 22.05.2023 8:34:47
m10_kzc_002-cesta-odbytu.xlsx 20,52 kB 11.05.2023 14:06:15
m10_kzc_005-incoterms.xlsx 19,95 kB 11.05.2023 14:06:15
m10_kzc_006-skupiny-priradenia-uctu.xlsx 23,53 kB 22.05.2023 8:34:48
m10_kzc_011-danova-klasifikacia-materialu.xlsx 20,64 kB 11.05.2023 14:06:16
m10_kzc_012-danova-klasifikacia-odberatela.xlsx 19,3 kB 11.05.2023 14:06:13
m10_kzc_015-druh-predajneho-dokladu.xlsx 19,57 kB 11.05.2023 14:06:19
m15_kzc_fm01-financny-okruh.xlsx 21,94 kB 22.05.2023 8:34:48
m15_kzc_fm02-financne-stredisko.xlsx 75,19 kB 22.05.2023 8:34:47
m15_kzc_fm03-financna-polozka.xlsx 50,3 kB 22.05.2023 8:34:49
m15_kzc_fm06-funkcna-oblast.xlsx 25,66 kB 22.05.2023 8:34:49
m15_kzc_fm07-fond.xlsx 38,12 kB 22.05.2023 8:34:48
m15_kzc_fm08-program.xlsx 125,47 kB 22.05.2023 8:34:51
m15_kzc_fm13.xlsx 19,32 kB 11.05.2023 14:06:19
m15_kzc_fm15.xlsx 19,24 kB 11.05.2023 14:06:17
m15_kzc_gm02.xlsx 19,47 kB 11.05.2023 14:06:17
m15_kzc_gm03.xlsx 19,43 kB 11.05.2023 14:06:19
m15_kzc_gm05.xlsx 19,2 kB 11.05.2023 14:06:17
m15_kzc_gm06.xlsx 19,21 kB 11.05.2023 14:06:18
m15_kzc_gm07.xlsx 16,41 kB 11.05.2023 14:06:18
m15_kzc_gm13.xlsx 19,34 kB 11.05.2023 14:06:18
m15_kzc_gm16.xlsx 19,57 kB 11.05.2023 14:06:19
m15_kzc_gm20.xlsx 19,51 kB 11.05.2023 14:06:18
m15_kzc_gm22.xlsx 20,56 kB 11.05.2023 14:06:18
m15_kzc_gm25.xlsx 21,19 kB 11.05.2023 14:06:18
m16_kzc_003-atributy-objektov.xlsx 21,87 kB 11.05.2023 14:06:17
m16_kzc_008-druh-pozemku.xlsx 19,44 kB 11.05.2023 14:06:22
m16_kzc_010-druh-vymerania.xlsx 21,83 kB 11.05.2023 14:06:22
m16_kzc_014-funkcia-architektonickeho-objektu.xlsx 29,01 kB 11.05.2023 14:06:21
m16_kzc_016-funkcia-objektu.xlsx 21,44 kB 22.05.2023 8:34:51
m16_kzc_024-druh-urbanistickej-funkcie-uzemia.xlsx 20,46 kB 11.05.2023 14:06:21
m16_kzc_031-vseobecny-stav-budovy.xlsx 19,29 kB 11.05.2023 14:06:21
m16_kzc_035-vlastnictvo.xlsx 20,1 kB 11.05.2023 14:06:22
m16_kzc_044-dovod-vyradenia.xlsx 20,38 kB 11.05.2023 14:06:20
m16_kzc_045-druh-chranenej-nehnutelnosti.xlsx 20,95 kB 11.05.2023 14:06:22
m16_kzc_046-druh-nebytoveho-priestoru.xlsx 21,25 kB 11.05.2023 14:06:22
m16_kzc_047-druh-priestoru.xlsx 20,85 kB 11.05.2023 14:06:21
m16_kzc_048-druh-stavby.xlsx 21,08 kB 11.05.2023 14:06:20
m16_kzc_049-energeticka-narocnost.xlsx 20,21 kB 11.05.2023 14:06:22
m16_kzc_050-kod-katastralneho-uzemia.xlsx 98,63 kB 11.05.2023 14:06:22
m16_kzc_054-stat-podla-cem.xlsx 26,72 kB 11.05.2023 14:06:20
m16_kzc_056-cislo-polohy-hj.xlsx 25,23 kB 22.05.2023 8:34:51
m16_kzc_058-dovod-prevodu.xlsx 20,94 kB 11.05.2023 14:06:21
m16_kzc_059-pocet-miestnosti.xlsx 21,01 kB 11.05.2023 14:06:21
m16_kzc_061-sposob-vyuzivania-pozemku.xlsx 22,38 kB 11.05.2023 14:06:21
m16_kzc_063-poschodie.xlsx 21,96 kB 11.05.2023 14:06:21
m16_kzc_064-povodne-katastralne-uzemie.xlsx 236,35 kB 11.05.2023 14:06:26
m16_kzc_065-vymeranie-typ-funkcie-typ-objektu.xlsx 33,18 kB 11.05.2023 14:06:28
m18_kzc_001-uctovny-okruh.xlsx 90,39 kB 22.05.2023 8:34:52
m18_kzc_002-pracovny-usek.xlsx 27,13 kB 29.05.2023 10:34:30
m18_kzc_003-varianty-uctovnych-obdobi.xlsx 24,59 kB 22.05.2023 8:34:46
m18_kzc_005-uctovna-osnova.xlsx 19,25 kB 11.05.2023 14:06:27
m18_kzc_006_ucet-hlavnej-knihy.xlsx 101,22 kB 22.05.2023 8:34:45
m18_kzc_008-kluc-meny.xlsx 25,72 kB 22.05.2023 8:34:47
m18_kzc_011-partnerska-spolocnost.xlsx 700,84 kB 11.05.2023 14:06:25
m18_kzc_012_druhy-dokladov.xlsx 36,83 kB 11.05.2023 14:06:27
m18_kzc_014-uctovaci-kluc.xlsx 18,57 kB 11.05.2023 14:06:26
m18_kzc_015_hbkid.xlsx 25,98 kB 11.05.2023 14:06:26
m18_kzc_016_hktid.xlsx 132,02 kB 11.05.2023 14:06:24
m18_kzc_017-sposob-platby.xlsx 19,91 kB 11.05.2023 14:06:25
m18_kzc_018-kluc-platobnych-podmienok.xlsx 19,92 kB 11.05.2023 14:06:27
m18_kzc_032-znak-dane.xlsx 22,62 kB 11.05.2023 14:06:26
m19_kzc_001-nakladovy-okruh.xlsx 63,65 kB 29.05.2023 10:34:30
m19_kzc_005-ziskove-strediska.xlsx 48,6 kB 29.05.2023 10:34:30
m19_kzc_008-nakladove-strediska.xlsx 65,37 kB 29.05.2023 10:34:30
m19_kzc_009-druh-zakazky.xlsx 31,19 kB 22.05.2023 8:34:47
m19_kzc_010-co-zakazka.xlsx 177,79 kB 22.05.2023 8:34:49
m19_kzc_015-ciselnik-cinnosti.xlsx 24,6 kB 11.05.2023 14:06:31
m20_kzc_002_spp_neinvesticne.xlsx 580,76 kB 11.05.2023 14:06:30
m20_kzc_005-profil-projektu.xlsx 20,53 kB 11.05.2023 14:06:32
m20_kzc_006-druh-projektu.xlsx 19,59 kB 11.05.2023 14:06:31
m20_kzc_010-priorita-projektu.xlsx 19,28 kB 11.05.2023 14:06:32
m20_kzc_034-stupnica-investicnych-objektov.xlsx 19,39 kB 11.05.2023 14:06:29
m21_kzc_001-typy-zmluvy.xlsx 25,03 kB 11.05.2023 14:06:31
m21_kzc_004-postup-verejneho-obstaravania.xlsx 21,49 kB 11.05.2023 14:06:30
m21_kzc_007-skupina-zmluvy.xlsx 19,46 kB 11.05.2023 14:06:29
m21_kzc_008-urcenie-zmluvy.xlsx 19,43 kB 11.05.2023 14:06:32
m22_kzc_001-trieda-majetku.xlsx 22,82 kB 11.05.2023 14:06:32
m22_kzc_006-druh-majetku.xlsx 32 kB 11.05.2023 14:06:31
m22_kzc_007-sposob-obstarania.xlsx 19,68 kB 11.05.2023 14:06:32
m22_kzc_008-sposob-vyuzitia.xlsx 19,61 kB 11.05.2023 14:06:31
m22_kzc_009-stav-majetku.xlsx 19,79 kB 11.05.2023 14:06:29
m22_kzc_010-klasifikacia-produkcie.xlsx 56,56 kB 11.05.2023 14:06:31
m22_kzc_012-zdroj-financovania-majetku.xlsx 20,23 kB 11.05.2023 14:06:29
m22_kzc_020-druh-majetku-nczi_zt.xlsx 29,67 kB 11.05.2023 14:06:31
m23_kzc_001-typy-zmluvnych-uctov.xlsx 21,05 kB 11.05.2023 14:06:29
m23_kzc_002-druh-dokladu-fi-ca.xlsx 17,76 kB 11.05.2023 14:06:34
m23_kzc_003-hlavna-operacia-polozku-dokladu.xlsx 22,99 kB 11.05.2023 14:06:34
m23_kzc_004-ciastkova-operacia-polozku.xlsx 27,96 kB 11.05.2023 14:06:34
m23_kzc_009-dovod-vyrovnania.xlsx 19,63 kB 11.05.2023 14:06:35
m23_kzc_011-dovod-blokovania-platby.xlsx 19,33 kB 11.05.2023 14:06:34
m23_kzc_012-upominacie-konanie.xlsx 20,15 kB 11.05.2023 14:06:34
m23_kzc_016-urokovy-kluc.xlsx 19,36 kB 11.05.2023 14:06:35
m23_kzc_040-dovod-blokovania-uroku.xlsx 19,3 kB 11.05.2023 14:06:34
m23_kzc_041-dovod-blokovania-upominania.xlsx 19,28 kB 11.05.2023 14:06:34
m23_kzc_042-typ-vyberu-nie-je-dsr2.xlsx 19,49 kB 11.05.2023 14:06:35
m23_kzc_043-trieda-operacii-dokladu-nie-je-dsr2.xlsx 19,33 kB 11.05.2023 14:06:34
m28_kzc_002-akademicke-tituly.xlsx 24,41 kB 11.05.2023 14:06:33
m28_kzc_003-odvetvie.xlsx 20,37 kB 11.05.2023 14:06:35
m28_kzc_008-role-obchodneho-partnera.xlsx 19,64 kB 11.05.2023 14:06:35
m28_kzc_009-zoskupenie-obchodnych-partnerov.xlsx 19,56 kB 11.05.2023 14:06:34
m28_kzc_010-typy-danovych-cisel.xlsx 32,68 kB 11.05.2023 14:06:34
m28_kzc_014-typy-identifikacie-op.xlsx 19,55 kB 11.05.2023 14:06:35
m28_kzc_016-mesto.xlsx 96,48 kB 11.05.2023 14:06:35
m30_kzc_005_druh-technickeho-objektu.xlsx 21,6 kB 11.05.2023 14:06:35
m30_kzc_006_atributy-bodov-merania.xlsx 20,46 kB 11.05.2023 14:06:35
m30_kzc_015_typ-bodu-merania.xlsx 20,18 kB 11.05.2023 14:06:38
m30_kzc_035_znak-struktury.xlsx 19,97 kB 11.05.2023 14:06:38