Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Používateľské príručky pre prácu v CES

Používanie školiaceho nástroja EnableNow_V1.0 (PDF, 1.4 MB)

Sprístupnená aplikácia SAP Enable now slúži na publikovanie video príručiek k CES, pričom zohľadňuje úroveň používateľa (bežný zamestnanec, aktívny používateľ) preto je rozdelená na sekcie

  •  základná práca s FIORI
  •  základná  práca so SAP GUI
  •  CES moduly

Prístupové údaje boli zasielané na hlavné kontaktné osoby dňa 21.12.2022 z infoces@mfsr.sk.

V príručke sa nachádza základná práca s aplikáciou SAP Enable now.

 

Aplikačný modul POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES
M01 Personalistika (HR-PA) CES_M01_Používateľská príručka V1.1 (PDF, 17.69 MB)
CES_M01_Používateľská príručka kontrola po migráciách - moduly M01 a M03 V1.0 (PDF, 1.15 MB)
CES_M01_M02_Doplnenie dát po migráciách pred zúčtovaním V0.2 (PDF, 496.98 kB)
M02 Mzdy  (HR-PY) CES_M02_Používateľská príručka V1.1 (PDF, 27.75 MB)
CES_M01_M02_Doplnenie dát po migráciách pred zúčtovaním V0.2 (PDF, 496.98 kB)
M03 Organizačný manažment  (HR-OM) CES_M03_Používateľská príručka kompetencie a zastupovanie V1.2 (PDF, 1.3 MB)
CES_M03_Používateľská príručka HROM V0.4 (PDF, 11.02 MB)
CES_M03_Používateľská príručka kontrola po migráciách moduly M01 a M03- V1.0 (PDF, 1.15 MB)
CES_M03_Používateľská príručka organizačný manažment V1.2 (PDF, 12.41 MB)
CES_M03_Používateľská príručka zastupovanie FIORI V1.1 (PDF, 1.36 MB)
M04 Časový manažment  (HR-TM) CES_M04_Používateľská príručka V1.0 (PDF, 8.97 MB)
M05 Talent manažment  – Vzdelávanie  (HR-VZD) CES_M05_1_Používateľská príručka V1.1 (PDF, 3.41 MB)
M05 Talent manažment – Hodnotenie CES_M05_2_Používateľská príručka V1.0 (PDF, 2.22 MB)
M07 Správa služobných ciest  (HR-TV) CES_M07_Používateľská príručka V1.5 (PDF, 5.56 MB)
M08 Manažment vozového parku (AP) CES_M08_Používateľská príručka V1.7 (PDF, 3.75 MB)
M09 Materiálový manažment  (MM) CES_M09_Používateľská príručka V6.0 + žiadankový systém MM (PDF, 9.34 MB)
CES_M09_Používateľská príručka kmeňový záznam materiálu V1.0 (PDF, 2.81 MB)
M10 Predaj služieb (SD) CES_M10_Používateľská príručka V4.0 (PDF, 43.29 MB)
CES_M10_Kmeňový záznam - číselník (XLSX, 20.96 kB)
CES_M10_Kmeňový záznam - číselník (ODS, 6.56 kB)
CES_M10_Používateľská príručka odlišná jednotková cena V1.0 (PDF, 1.39 MB)

M11 Cloudové služby

M11 Technická architektúra a báza (CS-TA)

M11 Incident manažment a monitoring  (CS-IMM)

CES_M11_Používateľská príručka SOLMAN - Technical Monitoring V1.0 (PDF, 2 MB)
CES_M11_Používateľská príručka SOLMAN - Incident Manažment - Zadávateľ V1.1 (PDF, 2.06 MB)
CES_M11_Používateľská príručka SOLMAN - Incident Manažment - Riešiteľ V1.0 (PDF, 2.78 MB)
CES_M11_Používateľská príručka SOLMAN - Incident manažment - Riešiteľ L3 prostredie CRM V1.0 (PDF, 2.05 MB)
CES_M11_Používateľská príručka SOLMAN - Incident manažment - Riešiteľ prostredie CRM V1.0 (PDF, 2.45 MB)
M12 Služby používateľov  (UAM) CES_M12_Používateľská príručka pre L1L2 podporu V3.0 (PDF, 2.61 MB)
CES_M12_Používateľská príručka pre zamestnanca V4.0 (PDF, 1.74 MB)
CES_M12_Používateľská príručka zmena rolí používateľa V1.2 (DOCX, 859,89 kB)
CES_M12_Používateľská príručka zmena rolí používateľa V1.2 (ODT, 830,04 kB)
M14 Základná finančná kontrola- workflow  (ZFK-WF) CES_M14_ZFK_Používateľská príručka V1.1 (PDF, 1.51 MB)
CES_M14_ZFK_Používateľská príručka FIORI M07 V1.0 (PDF, 1.74 MB)
CES_M14_ZFK_Používateľská príručka SAP GUI M09, M21, M22 V1.2 (PDF, 5.39 MB)
CES_M14_ZFK_Používateľská príručka FIORI M10 V1.0 (PDF, 3.14 MB)
CES_M14_Používateľská príručka_Report_Prehľad a stav spracovania V1.0 (PDF, 1.90 MB)NOVÉ

M15 Rozpočet

M15 Rozpočet - Funds Management (FM)

M15 Rozpočet - Grant Management (GM)

CES_M15_Používateľská príručka refundácie V1.0 (PDF, 1.3 MB)
CES_M15_Používateľská príručka KZM V1.1 (PDF, 3.88 MB)
CES_M15_Používateľská príručka RIS a výkazy V1.0 (PDF, 9.13 MB)
CES_M15_Používateľská príručka FM FIN1 - 12 V1.0 (PDF, 2.46 MB)
CES_M15_Používateľská príručka GM V1.0 (PDF, 9.05 MB)
M16 Správa nehnuteľností  (RE-FX) CES_M16_Používateľská príručka V1.0 (DOCX, 15.03 MB)
CES_M16_Používateľská príručka V1.0 (ODT, 14.9 MB)
Kontrola po migráciách (PDF, 1.52 MB)
M17 Konsolidácia  (FI-APD) CES_M17_Používateľská príručka APD prevodník V1.0 (PDF, 968.69 kB)
CES_M17_Používateľská príručka APD KB V1.0 (PDF, 1.7 MB)
CES_M17_Používateľská príručka APD OF V1.0 (PDF, 1.63 MB)
M18 Finančné účtovníctvo  (FI) CES_M18_Používateľská príručka účtovanie v hlavnej knihe V2.0 (PDF, 4.9 MB) 
CES_M18_Používateľská príručka účty hlavnej knihy V1.0 (PDF, 1.41 MB)
CES_M18_Používateľská príručka pokladničná kniha V4.0 (PDF, 3.39 MB)
CES_M18_Používateľská príručka dodávatelia V2.0 (PDF, 6.56 MB)
CES_M18_Používateľská príručka DP DPH V1.0 (PDF, 1.76 MB)
CES_M18_Používateľská príručka KV DPH V1.0 (PDF, 3.46 MB)
CES_M18_Používateľská príručka SV DPH V1.0 (PDF, 1009.41 kB)
CES_M18_Používateľská príručka správa účtovných období V1.0 (PDF, 873.82 kB)
CES_M18_Používateľská príručka nastavenia používateľa V1.0 (PDF, 2.31 MB)
CES_M18_Používateľská príručka spracovanie výpisu V1.0 (PDF, 5.34 MB)
CES_M18_Používateľská príručka odberatelia V1.0 (PDF, 7.27 MB)
CES_M18_Používateľská príručka UČT PCe V4.0 (PDF, 4.46 MB)
CES_M18_Používateľská príručka odoslanie platby V1.0 (PDF, 5.03 MB)
CES_M18_Používateľská príručka dodávatelia preddavky bez DPH V1.0 (PDF, 3.14 MB)
CES_M18_Používateľská príručka úhrady miezd V2.0 (PDF, 3.99 MB)
CES_M18_Používateľská príručka dodávatelia preddavky s DPH V1.0 (PDF, 8.22 MB)
CES_M18_Používateľská príručka odberatelia preddavky V1.0 (PDF, 3.72 MB)
CES_M18_Používateľská príručka ocenenie pokladne v CM V1.0 (PDF, 2.43 MB)
CES_M18_Používateľská príručka generovanie FIN výkazov V1.0 (PDF, 1.31 MB)
CES_M18_Používateľská príručka zúčtovanie transferov pre RO V1.0 (PDF, 2.54 MB)NOVÉ
CES_M18_Používateľská príručka účtovanie importom zo súboru EXCEL V1.0 (PDF, 432,33 kB)NOVÉ
M19 Nákladové účtovníctvo (CO) CES_M19_Používateľská príručka kmeňové dáta V1.0 (PDF, 2.37 MB)
CES_M19_Používateľská príručka KPI autodoprava V1.0 (PDF, 1.96 MB)
CES_M19_Používateľská príručka plánovanie V1.0 (PDF, 4.98 MB)
CES_M19_1_Používateľská príručka toky nákladov V1.0 (PDF, 4.23 MB)
CES_M19_Používateľská príručka KPI budovy V1.0 (PDF, 2.06 MB)
CES_M19_Používateľská príručka KPI personálne V2.0 (PDF, 1.3 MB)NOVÉ
CES_M19_Používateľská príručka ŠPP prvky limity V1.0 (PDF, 1.26 MB)
CES_M19_Používateľská príručka výkazníctvo V1.0 (PDF, 4.86 MB)
CES_M19_Používateľská príručka rozúčtovanie SC V1.0 (PDF, 1.12 MB)
M20 Riadenie projektov (PS) CES_M20_Používateľská príručka V1.0 (PDF, 19.84 MB)
M21 Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ  (CEZ) CES_M21_Používateľská príručka evidencia zmlúv v CEZ V2.4 (PDF, 13.81 MB)NOVÉ
CES_M21_Používateľská príručka požiadavka na verejné obstarávanie V1.5 (PDF, 8.53 MB)NOVÉ
CES_M21_Používateľská príručka reporting V1.2 (PDF, 4.56 MB)
CES_M21_Používateľská príručka rozpočet CEZ V1.3 (PDF, 6.09 MB)
CES_M21_Používateľská príručka ukončenie roka V1.2 (PDF, 2.39 MB)
CES_M21_Účtovné objekty metodika (XLSX, 33.51 kB)
CES_M21_Účtovné objekty metodika (ODS, 15.26 kB)
CES_M21_Postupy spracovania PVO a zmlúv (XLSX, 34.50 kB)
CES_M21_Postupy spracovania PVO a zmlúv (ODS, 15.93 kB)
M22 Evidencia majetku  (FI-AA) CES_M22_Používateľská príručka evidencia karty majetku a vybavenie V1.2 (PDF, 6.12 MB)
CES_M22_Používateľská príručka obstaranie DLHM a DLNM V1.1 (PDF, 1.49 MB)
CES_M22_Používateľská príručka preúčtovanie majetku v rámci účtovného okruhu V1.1 (PDF, 2.4 MB)
CES_M22_Používateľská príručka prírastok DLHM a DLNM v prevádzke V1.1 (PDF, 1.6 MB)
CES_M22_Používateľská príručka prírastok do podsúvahovej evidencie majetku V1.1 (PDF, 1.49 MB)
CES_M22_Používateľská príručka prírastok do operatívnej evidencie majetku V1.1 (PDF, 1.48 MB)
CES_M22_Používateľská príručka vyradenie majetku V1.1 (PDF, 1.74 MB)
CES_M22_Používateľská príručka odpisy a zaúčtovanie odpisov V1.1 (PDF, 2.76 MB)
CES_M22_Používateľská príručka mesačná uzávierka V1.1 (PDF, 2.23 MB)
CES_M22_Používateľská príručka ročná závierka V1.1 (PDF, 1.08 MB)
CES_M22_Používateľská príručka výkazníctvo V1.1 (PDF, 4.46 MB)
CES_M22_Používateľská príručka zásoba práce V1.1 (PDF, 1.91 MB)
CES_M22_Používateľská príručka administrácia stanovených zákazníckych rozšírení V1.1 (PDF, 2.88 MB)
CES_M22_Používateľská príručka inventarizácia majetku V1.1 (PDF, 2.50 MB)NOVÉ
CES_M22_Používateľská príručka evidencia presunov majetku v rámci organizácie V1.1 (PDF, 3.84 MB)
CES_M22_Používateľská príručka integrácia na ZFK V1.0 (PDF, 2.78 MB)
CES_M22_Používateľská príručka kontrola dát po migrácii V1.0 (PDF, 2.93 MB)
M23 Zmluvné účty  (FI-CA) CES_M23_Používateľská príručka prevod pohľadávok z FI V1.0 (PDF, 1.95 MB)
CES_M23_Používateľská príručka prenos kľúčov V1.1 (PDF, 1.1 MB)
CES_M23_Používateľská príručka V1.7 (PDF, 12.04 MB)
M25 Kritické oprávnenia  (CAUTH) CES_M25_Používateľská príručka kritické oprávnenia V2.0 (PDF, 4.73 MB)
M27 Reporting CES_M27_Používateľská príručka reporting OpenData V1.1 (PDF, 1.93 MB)NOVÉ
CES_M27_Používateľská príručka reporting SAP Analytics Cloud V1.0 (PDF, 2.14 MB)NOVĚ
M28_1 Centrálna správa kmeňových údajov a číselníkov (CSKÚČ) CES_M28_1_Používateľská príručka V1.1 (PDF, 3.01 MB)
M28_2 Obchodný partner (CKM-OP) CES_M28_2_Používateľská príručka OP V1.5 (PDF, 7.99 MB)
M30 Údržba a opravy  (PM) CES_M30_Používateľská príručka V1.2 (PDF, 38.17 MB)