Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Používateľské príručky

Aplikačný modul POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES
M01 Personalistika  (HR-PA)
M02 Mzdy  (HR-PY)
M03 Organizačný manažment  (HR-OM)
M04 Časový manažment  (HR-TM)

M05 Talent manažment  – Vzdelávanie  (HR-VZD)

M05 Talent manažment – Hodnotenie 
(HR-HOD)

 

M07 Správa služobných ciest  (HR-TV)
M08 Manažment vozového parku (AP)
M09 Materiálový manažment  (MM)
M10 Predaj služieb (SD)

M11 Cloudové služby  

M11 Technická architektúra a báza (CS-TA)

M11 Incident manažment a monitoring  (CS-IMM)

M12 Služby používateľov  (UAM)
M14 Základná finančná kontrola- workflow  (ZFK-WF)

M15 Rozpočet

M15 Rozpočet - Funds Management (FM)

M15 Rozpočet - Grant Management (GM)

 

M16 Správa nehnuteľností  (RE-FX)
M17 Konsolidácia  (FI-APD)
M18 Finančné účtovníctvo  (FI)
M19 Nákladové účtovníctvo (CO)
M20 Riadenie projektov (PS)
M21 Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ  (CEZ)
M22 Evidencia majetku  (FI-AA)
M23 Zmluvné účty  (FI-CA)
M25 Kritické oprávnenia  (CAUTH)

M28_1 Centrálna správa kmeňových údajov a číselníkov (CSKÚČ)

M28_2 Obchodný partner (CKM-OP)

 

M30 Údržba a opravy  (PM)