Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Používateľské príručky pre prácu v CES

Používanie školiaceho nástroja EnableNow_V1.0 (PDF, 1.4 MB)

Sprístupnená aplikácia SAP Enable now slúži na publikovanie video príručiek k CES, pričom zohľadňuje úroveň používateľa (bežný zamestnanec, aktívny používateľ) preto je rozdelená na sekcie

  •  základná práca s FIORI
  •  základná  práca so SAP GUI
  •  CES moduly

Prístupové údaje pre 1. vlnu organizácií boli zasielané na hlavné kontaktné osoby dňa 21.12.2022 z infoces@mfsr.sk.
V príručke sa nachádza základná práca s aplikáciou SAP Enable now.

Aplikačný modul POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES
M01 Personalistika (HR-PA) M01_PP_Personalistika V1.2 (PDF, 18.69 MB)NOVÉ
M01_M03_PP_Kontrola po migráciách V1.0 (PDF, 1.15 MB)
M01_M02_PP_Doplnenie dát V1.0 (PDF, 496.98 kB)
M02 Mzdy  (HR-PY) M02_PP_Mzdy V1.6 (PDF, 27.53 MB)NOVÉ
M01_M02_PP_Doplnenie dát V1.0 (PDF, 496.98 kB)
M02_PP_Upravený výpočet dane V1.0 (PDF, 3,18 MB)NOVÉ
M03 Organizačný manažment  (HR-OM) M03_PP_Kompetencie a zastupovanie V1.6 (PDF, 2.52 MB)NOVÉ
M03_PP_Kontrola po migráciách V2.0 (PDF, 3.61 MB)
M03_PP_Organizačný manažment V1.6 (PDF, 13.11 MB)NOVÉ
M03_PP_Zastupovanie FIORI V1.3 (PDF, 1.97 MB)NOVÉ
M03_PP_Správa rolí OM V1.0 (PDF, 582.5 kB)NOVÉ
M04 Časový manažment  (HR-TM) M04_PP_Časový manažment V1.3 (PDF, 10.09 MB)NOVÉ
M05 Talent manažment  – Vzdelávanie  (HR-VZD) M05_1_PP_Vzdelávanie V1.1 (PDF, 2.74 MB)NOVÉ
M05_1_PP_Webová aplikácia V1.0 (PDF, 1.05 MB)NOVÉ
M05 Talent manažment – Hodnotenie M05_2_PP_Hodnotenie V1.1 (PDF, 1.5 MB)NOVÉ
M07 Správa služobných ciest  (HR-TV) M07_PP_Správa služobných ciest V1.9 (PDF, 5.1 MB)NOVÉ
M08 Manažment vozového parku (AP) M08_PP_Všeobecná_V1.13 (PDF, 8.23 MB)NOVÉ
M09 Materiálový manažment  (MM) M09_PP_Materiálové hospodárstvo V2.10 (PDF, 14.08 MB)NOVÉ
M09_PP_Kmeňový záznam materiálu V1.0 (PDF, 2.73 MB)
M10_PP_Kmeňový záznam číselník (XLSX, 21.83 kB)
M10_PP_Kmeňový záznam číselník (ODS, 6.87 kB)
M10 Predaj služieb (SD) M10_PP_Odlišná jednotková cena V1.0 (PDF, 1.29 MB)
M10_PP_Predaj služieb V1.6_Užívatelia (PDF, 46.26 MB)NOVÉ
M10_PP_Predaj služieb V1.0_Lokálny admin (PDF, 1.01 MB)NOVÉ

M11 Cloudové služby

M11 Incident manažment a monitoring  (CS-IMM)

M11_PP_SOLMAN_IM_Zadávateľ V1.2 (PDF, 1.45 MB)NOVÉ
M11_PP_SOLMAN_Tech. Monitoring L1 L2 V1.0 (PDF, 2.0 MB)
M12 Služby používateľov  (UAM) M12_PP_Pre zamestnanca V1.4 (PDF, 2.21 MB)NOVÉ
M12_PP_Lokálny správca rolí V1.6 (PDF, 1.4 MB)NOVÉ
Splnomocnenie_všeobecný_vzor (DOCX, 23.84 kB)NOVÉ
M14 Základná finančná kontrola- workflow  (ZFK-WF) M14_PP_ZFK v prostredí FIORI (M07) V1.3 (PDF, 4 MB)NOVÉ
M14_PP_ZFK v prostredí FIORI (M10) V1.0 (PDF, 4.31 MB)NOVÉ
M14_PP_Príručka modulu V1.4 (PDF, 446.71 kB)NOVÉ
M14_PP_Report_Prehľad a stav spracovania V1.3 (PDF, 1.73 MB)NOVÉ
M14_PP_ZFK v prostredí SAP GUI V1.0 (PDF, 3.08 MB)NOVÉ
M14_PP_PP_Zobrazenie ZFK konfigurácie V1.0 (PDF, 1.65 MB)NOVÉ
M14_PP_Report_Prehľad a stav spracovania FIORI V1.0 (PDF, 1.93 MB)NOVÉ
M14_PP_Odber Workflow notifikácií V1.0 (PDF, 741.42 kB)NOVÉ

M15 Rozpočet

M15 Rozpočet - Funds Management (FM)

M15 Rozpočet - Grant Management (GM)

M15_PP_FM_FIN1 1-12 V1.0 (PDF, 2.93 MB)
M15_PP_GM_Projekty, granty V1.1 (PDF, 9.81 MB)NOVÉ
M15_PP_Príloha_Štruktúra pre hromadné založenie grantov V1.0 (XLSX, 165.51 kB)NOVÉ
M15_PP_Príloha_Štruktúra pre hromadné založenie grantov V1.0 (ODS, 72.84 kB)NOVÉ
M15_PP_Kmeňový záznam V1.1 (PDF, 4 MB)NOVÉ
M15_PP_Refundácie V1.1 (PDF, 1.77 MB)NOVÉ
M15_PP_RIS a výkazy V1.2 (PDF, 8.42 MB)NOVÉ
M15_PP_Návrh zmeny rozpočtu V1.0 (PDF, 2.36 MB)NOVÉ
M16 Správa nehnuteľností  (RE-FX) M16_PP_Správa nehnuteľností V1.3 (DOCX, 17.92 MB)NOVÉ
M17 Konsolidácia  (FI-APD) M17_PP_Príprava prevodníka účtov V1.0 (PDF, 967.26 kB)
M17_PP_APD-KB V1.1 (PDF, 3.11 MB)NOVÉ
M17_PP_APD-OF V1.1 (PDF, 1.99 MB)NOVÉ
M18 Finančné účtovníctvo  (FI) M18_PP_Účtovanie v hlavnej knihe V1.3 (PDF, 5.05 MB)NOVÉ 
M18_PP_Účty hlavnej knihy V1.0 (PDF, 1.40 MB)
M18_PP_Pokladničná kniha V1.4 (PDF, 3,44 MB)
M18_PP_Dodávatelia V1.2 (PDF, 6.47 MB)
M18_PP_DP DPH V1.1 (PDF, 3.11 MB)NOVÉ
M18_PP_Kontrolný výkaz DPH V1.0 (PDF, 3.47 MB)
M18_PP_Súhrnný výkaz DPH V1.0 (PDF, 1.01 MB)
M18_PP_Správa účtovných období V1.0 (PDF, 872.58 kB)
M18_PP_Nastavenie používateľa V1.0 (PDF, 2.78 MB)
M18_PP_Spracovanie výpisu V1.0 (PDF, 5.34 MB)
M18_PP_Odberatelia V1.0 (PDF, 7.27 MB)
M18_PP_Účtovanie PCe V8.0 (PDF, 6.08 MB)NOVÉ
M18_PP_Odoslanie platby V1.0 (PDF, 4.85 MB)
M18_PP_Dodávatelia preddavky bez DPH V1.0 (PDF, 3.08 MB)
M18_PP_Úhrada miezd V1.2 (PDF, 4.93 MB)NOVÉ
M18_PP_Dodávatelia preddavky s DPH V1.0 (PDF, 8.22 MB)
M18_PP_Odberatelia preddavky V1.0 (PDF, 3.69 MB)NOVÉ
M18_PP_Ocenenie pokladne v CM V1.0 (PDF, 2.43 MB)
M18_PP_Generovanie FIN výkazov V1.0 (PDF, 1.24 MB)
M18_PP_Zúčtovanie transferov RO V1.0 (PDF, 2.54 MB)
M18_PP_Účtovanie importom z EXCEL V1.0 (PDF, 432,33 kB)
M18_PP_Zúčtovanie transferov_prijímateľ V1.0 (PDF, 3.17 MB)
M18_PP_Príloha_Zúčtovanie transferov_prijímateľ (XLSX, 53.28 kB)
M18_PP_Príloha_Zúčtovanie transferov_prijímateľ (ODS, 36.55 kB)
M18_PP_Notifikácie FI_HRTV V1.0 (PDF, 443.44 kB)NOVÉ
M18_PP_Reklasifikácia pohľadávok V1.0 (PDF, 1.29 MB)NOVÉ
M18_PP_Debetné platobné karty V1.0 (PDF, 1.5 MB)NOVÉ
M19 Nákladové účtovníctvo (CO) M19_PP_Kmeňové dáta V1.0 (PDF, 2.47 MB)
M19_PP_KPI Autodoprava V1.0 (PDF, 1.97 MB)
M19_PP_KPI Budovy V1.0 (PDF, 2.06 MB)
M19_PP_KPI Personálne V1.1 (PDF, 889.34 kB)
M19_PP_Plánovanie V1.1 (PDF, 4.12 MB)NOVÉ
M19_PP_Rozúčtovanie SC V1.0 (PDF, 1.05 MB)
M19_PP_ŠPP prvky_limity V1.0 (PDF, 1.29 MB)
M19_PP_Toky nákladov V1.0 (PDF, 4.24 MB)
M19_PP_Výkazníctvo V2.0 (PDF, 7.04 MB)NOVÉ
M19_PP_Preúčtovanie nákladov V1.0 (PDF, 2.66 MB)NOVÉ
M19_PP_Notifikácia účtovaní na ND V1.0 (PDF, 495.85 kB)NOVÉ
M19_PP_Vyhodnotenie odchýlok KPI V1.0 (PDF, 707.73 kB)NOVÉ
M20 Riadenie projektov (PS) M20_PP_Riadenie projektov V1.1 (PDF, 22.32 MB)NOVÉ
M21 Evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ  (CEZ) M21_PP_Kontrola po migráciách v module CEZ V1.0 (PDF, 1.27 MB)
M21_PP_Evidencia zmlúv v module CEZ V3.5 (PDF, 21.63 MB)NOVÉ
M21_PP_Požiadavka na verejné obstarávanie V1.9 (PDF, 8.51 MB)
M21_PP_Reporting v module CEZ V1.7 (PDF, 5.07 MB)NOVÉ
M21_PP_Rozpočet v module CEZ V1.8 (PDF, 6.43 MB)
M21_PP_Ukončenie roka v module CEZ V1.5 (PDF, 3.43 MB)NOVÉ
M21_PP_Účtovné objekty metodika (XLSX, 30.25 kB)NOVÉ
M21_PP_Účtovné objekty metodika (ODS, 15.14 kB)NOVÉ
M21_PP_Postupy spracovania PVO a zmlúv (XLSX, 31.93 kB)
M21_PP_Postupy spracovania PVO a zmlúv (ODS, 15.86 kB)
M21_PP_Import Návrhov zmlúv do CES_template PE1 100 (XLSX, 67.88 kB)
M21_PP_Import Návrhov zmlúv do CES_template PE1 100 (ODS, 35.15 kB)
M22 Evidencia majetku  (FI-AA) M22_PP_Administrácia stanovených zákazníckych rozšírení V1.2 (PDF, 2.55 MB)NOVÉ
M22_PP_Evidencia karty majetku_karta obstarania DHM V1.2 (PDF, 5.47 MB)NOVÉ
M22_PP_Evidencia karty majetku+vybavenie V1.3 (PDF, 8.09 MB)NOVÉ
M22_PP_Presun majetku v rámci účtovného okruhu organizácie V1.2 (PDF, 4.15 MB)NOVÉ
M22_PP_Evidencia majetku_Integrácia na ZFK V1.2 (PDF, 3.5 MB)NOVÉ
M22_PP_Mesačná uzávierka V1.2 (PDF, 2.63 MB)NOVÉ
M22_PP_Obstaranie DLHM a DLNM V1.2 (PDF, 1.56 MB)NOVÉ
M22_PP_Odpisy a zaúčtovanie odpisov V1.2 (PDF, 3.22 MB)NOVÉ
M22_PP_Preúčtovanie majetku v rámci účtovného okruhu V1.2 (PDF, 2.58 MB)NOVÉ
M22_PP_Prírastok DLHM a DLNM v prevádzke V1.0 (PDF, 1.59 MB)
M22_PP_Prírastok do operatívnej evidencie majetku V1.2 (PDF, 1.63 MB)NOVÉ
M22_PP_Prírastok do podsúvahovej evidencie majetku V1.2 (PDF, 1.59 MB)NOVÉ
M22_PP_Ročná závierka V1.2 (PDF, 1.15 MB)NOVÉ
M22_PP_Výkazníctvo V1.2 (PDF, 5.18 MB)NOVÉ
M22_PP_Vyradenie majetku V1.2 (PDF, 1.65 MB)NOVÉ
M22_PP_Zásoba práce V1.2 (PDF, 2.29 MB)NOVÉ
M22_PP_Evidencia majetku_Inventarizácia majetku V1.4 (PDF,  6.34 MB)NOVÉ
M22_PP_Evidencia majetku_Inventarizácia_Inventory V1.1 (PDF,  1.75 MB)NOVÉ
M23 Zmluvné účty  (FI-CA) M23_PP_Prenos kľúčov odsúhlasenia V1.0 (PDF, 1.07 MB)
M23_PP_Prevod pohľadávok z FI V1.0 (PDF, 1.93 MB)
M23_PP_Zmluvné účty V1.8 (PDF, 11.33 MB)NOVÉ
M23_PP_CRPS V1.0 (PDF, 2.86 MB)NOVÉ
M27 Reporting M27_PP_Reporting OpenData KARTY VLASTNOSTÍ V1.1 (PDF, 352.04 kB)
M27_PP_Reporting SAP Analytics Cloud V1.0 (PDF, 2.1 MB)
M27_PP_Reporting_OpenData V1.1 (PDF, 1.83 MB)
M28_2 Obchodný partner (CKM-OP) M28_2_PP_Kontrola použitia obch. partnera V1.0 (PDF, 2.52 MB)
M28_2_PP_Obchodný partner V1.7 (PDF 8.21 MB)
M30 Údržba a opravy  (PM) M30_PP_Údržba a opravy V1.1 (PDF, 38.33 MB)