Uznesenie vlády SR č. 322 zo dňa 17. júna 2015

Uznesenie vlády SR č. 322 zo dňa 17. júna 2015

k "Zámeru dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických a podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejných financií"