Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Talent manažment

Aplikačný modul č.  5
Názov:    Talent manažment            
Popis:     V rámci talent manažmentu aplikácia umožňuje evidovať kvalifikačné požiadavky na systemizované miesta, plánovať vzdelávanie zamestnancov, realizovať vzdelávanie, evidovať realizované vzdelávacie aktivity, ako aj evidovať u zamestnancov získané kvalifikácie, ktoré je následne možné porovnávať s kvalifikačnými požiadavkami na systemizovaných miestach. Modul umožňuje aj realizáciu hodnotenia zamestnancov a evidenciu výsledkov.