Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Riadenie projektov

Aplikačný modul č. 20
Názov:    Riadenie projektov            
Popis:     Aplikačný modul riadenie projektov zabezpečuje sledovanie rozpočtov a plánu investícií podľa zdrojov financovania a oblastí sledovania projektov (fondy, ŠR, vlastné zdroje), evidenciu požiadaviek na projekt pre potreby schvaľovania, resp. odsúhlasovania rozpočtu, evidenciu investičných nákladov projektu rozdelenú podľa variantov plánovania pre dané roky a evidenciu kalkulačných schém projektu.