Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Reporting

Aplikačný modul č. 27
Názov:    Reporting
Popis:     Modul výkazníctva v rámci ekonomického informačného systému bude pokrývať potreby prevádzkového reportingu (reporting nad vybranými dátami modulov EIS s vysokou mierou detailu určený pre operatívu), reportingu nad historickými údajmi pôvodných systémov, manažérskeho reportingu (prehľady sumarizovaných údajov určené pre vedúcich pracovníkov), príp. analytického reportingu prostredníctvom nástrojov pre pokročilú analýzu a dolovanie v dátach (tzv. data-mining).