Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Personalistika

Aplikačný modul č. 1
Názov:    Personalistika
Popis:     V module Personalistika sa začína a končí evidencia údajov o pracovnom pomere zamestnanca, pridelí sa mu osobné číslo, priradí sa k organizačným štruktúram, udržujú sa tu všetky dôležité personálne údaje zamestnanca. Evidované údaje slúžia ako zdroj rôznych vyhodnotení, zostáv, štatistík i ako vstup pre iné moduly CES. Modul Personalistika zabezpečuje aj priradenie rozpočtových položiek, na ktoré budú účtované mzdové náklady zamestnanca.