Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mzdy

Aplikačný modul č. 2
Názov:    Mzdy     
Popis:     Modul Mzdy zaisťuje periodické vyúčtovanie miezd, resp. platov, pričom zohľadňuje platnú legislatívu. Okrem samotného výpočtu miezd podporuje aj ďalšie mzdové procesy ako odvody daní, poistenia, tvorba výstupov pre banky a iné zákonom stanovené inštitúcie, vytlačenie dokladov o odmene za prácu, tlač rôznych zostáv (pre zúčtovacie obdobie, ročné zostavy, zostavy nezávislé na období), štatistík atď. Modul mzdy zabezpečuje odoslanie výsledkov zúčtovania miezd do modulu účtovníctva automatizovane (so zachovanou kontrolou zo strany užívateľa).