Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mzdy

Aplikačný modul č. 2
Názov:    Mzdy     
Popis:     Modul Mzdy zaisťuje periodické vyúčtovanie miezd, resp. platov, pričom zohľadňuje platnú legislatívu. Okrem samotného výpočtu miezd podporuje aj ďalšie mzdové procesy ako odvody daní, poistenia, tvorba výstupov pre banky a iné zákonom stanovené inštitúcie, vytlačenie dokladov o odmene za prácu, tlač rôznych zostáv (pre zúčtovacie obdobie, ročné zostavy, zostavy nezávislé na období), štatistík, potvrdení o prevodoch peňazí medzi inštitúciami atď. Modul mzdy zabezpečuje odoslanie výsledkov zúčtovania miezd do modulu účtovníctva automatizovane (so zachovanou kontrolou zo strany užívateľa).