Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kritické oprávnenia

Aplikačný modul č. 25
Názov:    Kritické oprávnenia
Popis:     Aplikačný modul kritické kombinácie zabezpečuje nevyhnutné nástroje pre kontrolu, monitorovanie a schvaľovanie kritických kombinácií oprávnení v rámci systému na úrovni užívateľov a rolí pre predchádzanie neželaným situáciám, ktoré môžu vznikať práve z dôvodu, že tieto kritické faktory nie sú sledované.

Dodávateľ je povinný v rámci plnenia predmetu tejto zákazky dodať objednávateľovi funkčnú implementáciu CES, ktorá spĺňa legislatívne požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. minimálne v rozsahu:

  • Monitorovania / logovania prístupov na osobné údaje
  • Spravovania a vyhodnocovania oprávnenia z pohľadu prístupu k citlivým osobným údajom
  • Anonymizovania, pseudonymizovania osobných údajov
  • Riadenia archivácie a výmazu dát v zmysle platnej legislatívy
  • Transformácie a vyčistenia osobných údajov ,
  • Vymazania osobných údajov vrátane všetkých kópií a záloh po uplynutí dôvodu spracovania
  • Zabezpečenia prenosnosti osobných údajov,
  • Vytvorenia systému nahlasovania porušenia ochrany osobných údajov,
  • Sprístupnenia dát pre export a reporting