Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Časový manažment

Aplikačný modul č.  4
Názov:    Časový manažment           
Popis:     Modul umožňuje plánovanie pracovnej doby pre zamestnancov, evidenciu prítomností, ale aj vyhodnocovanie odchýlok. V komponente sa stanoví pracovná doba zamestnancov vrátane prestávok. Odchýlky od naplánovanej pracovnej doby - rôzne druhy neprítomností, nadčasy, zastupovanie a pod. - sa v aplikácii zaevidujú a takto pripravené dáta potom slúžia k rozličným vyhodnoteniam o odpracovanej dobe, nadčasoch, a pod. ako aj vstup pre výpočet miezd.