Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ODS formát

Názov Veľkosť Dátum
gm_related_object_type.ods 3,18 kB 09.05.2023 12:59:22
m00_kzc_001-jazykove-kluce.ods 4,94 kB 09.05.2023 12:59:23
m00_kzc_005-regiony.ods 4,42 kB 09.05.2023 12:59:25
m00_kzc_008-kody-statov.ods 8,49 kB 09.05.2023 12:59:22
m01_kzc_001_01_druhadovodopatrenia_nastupy.ods 8,01 kB 09.05.2023 13:03:48
m01_kzc_001_02_poacpo.ods 8,24 kB 09.05.2023 12:59:24
m01_kzc_001_03_skupinaaokruhpracovnikov.ods 9,21 kB 09.05.2023 12:59:24
m01_kzc_001_04_zamestnaneckypomer.ods 3,87 kB 09.05.2023 12:59:25
m01_kzc_001_05_druhadovodopatrenia_vystupy.ods 9,09 kB 09.05.2023 12:59:22
m01_kzc_001_06_druhadovodopatrenia_me.ods 5,32 kB 09.05.2023 12:59:25
m01_kzc_001_07_uctovnyokruh.ods 23,19 kB 09.05.2023 12:59:22
m01_kzc_002_01_oznaceniepredmenom.ods 4,1 kB 09.05.2023 12:59:22
m01_kzc_002_02_akademicky-titul.ods 5,69 kB 09.05.2023 12:59:22
m01_kzc_002_03_titulzamenom.ods 4,52 kB 09.05.2023 12:59:23
m01_kzc_002_04_oslovenie.ods 3,55 kB 09.05.2023 12:59:24
m01_kzc_002_05_jazykkomunikacie.ods 4,19 kB 09.05.2023 12:59:23
m01_kzc_002_05_statnarodenia.ods 7,02 kB 09.05.2023 12:59:23
m01_kzc_002_06_rodinnystav.ods 3,74 kB 09.05.2023 12:59:24
m01_kzc_003_01_druhadresy.ods 3,73 kB 09.05.2023 12:59:24
m01_kzc_003_02_psc.ods 27,96 kB 09.05.2023 12:59:25
m01_kzc_003_03_stat.ods 6,97 kB 09.05.2023 12:59:27
m01_kzc_003_04_okres.ods kB 09.05.2023 12:59:29
m01_kzc_004_01_tarifnydruh.ods 3,55 kB 09.05.2023 12:59:27
m01_kzc_004_02_tarifnaoblast.ods 4,67 kB 09.05.2023 12:59:28
m01_kzc_004_03_priradeniekpracovnikom.ods 9,05 kB 09.05.2023 12:59:29
m01_kzc_004_04_tabulka.ods 4,57 kB 09.05.2023 12:59:29
m01_kzc_004_05_mzdovydruh.ods 8,53 kB 09.05.2023 12:59:28
m01_kzc_005_01_druh-zmluvy.ods 4,71 kB 09.05.2023 12:59:28
m01_kzc_005_02_vypovednalehotazl.ods 4,16 kB 09.05.2023 12:59:29
m01_kzc_005_03_vypovednalehotazc.ods 4,17 kB 09.05.2023 12:59:26
m01_kzc_006_01_druhterminu.ods 4,34 kB 09.05.2023 12:59:28
m01_kzc_007_01_clenrodiny.ods 3,67 kB 09.05.2023 12:59:27
m01_kzc_007_02_miestopobytu.ods 3,58 kB 09.05.2023 12:59:27
m01_kzc_007_03_predan.ods 3,53 kB 09.05.2023 12:59:30
m01_kzc_007_04_ziv-minimumpreexekucie.ods 4,04 kB 09.05.2023 12:59:27
m01_kzc_008_01_druhskoly.ods 3,7 kB 09.05.2023 12:59:29
m01_kzc_008_02_vzdelanie.ods 4,72 kB 09.05.2023 12:59:27
m01_kzc_008_03_ukoncenieskoly.ods 5,92 kB 09.05.2023 12:59:28
m01_kzc_010_01_subtyp.ods 3,69 kB 09.05.2023 12:59:28
m01_kzc_010_02_aus01.ods 5,99 kB 09.05.2023 12:59:29
m01_kzc_010_03_aus02.ods 7,34 kB 09.05.2023 12:59:34
m01_kzc_010_04_aus03.ods 3,57 kB 09.05.2023 12:59:32
m01_kzc_010_05_aus04.ods 3,53 kB 09.05.2023 12:59:31
m01_kzc_010_06_aus05.ods 3,96 kB 09.05.2023 12:59:32
m01_kzc_010_07_aus06.ods 3,57 kB 09.05.2023 12:59:31
m01_kzc_010_08_aus07.ods 3,97 kB 09.05.2023 12:59:33
m01_kzc_011_01_dar01.ods 3,85 kB 09.05.2023 12:59:32
m01_kzc_012_01_subtyp.ods 4,17 kB 09.05.2023 12:59:33
m01_kzc_015_01_subty.ods 3,59 kB 09.05.2023 12:59:33
m01_kzc_015_02_zakon.ods 4,06 kB 09.05.2023 12:59:34
m01_kzc_016_01_subty.ods 3,55 kB 09.05.2023 12:59:34
m01_kzc_016_02_typprelozenia.ods 3,97 kB 09.05.2023 12:59:33
m01_kzc_016_03_novysu.ods 8,97 kB 09.05.2023 12:59:31
m01_kzc_016_04_sposobobsadenia.ods 5,84 kB 09.05.2023 12:59:33
m01_kzc_017_01_subtyadruhdo.ods 7,27 kB 09.05.2023 12:59:32
m01_kzc_017_02_zavaznostdo.ods 5,88 kB 09.05.2023 12:59:32
m01_kzc_017_03_druhskutku.ods 5,73 kB 09.05.2023 12:59:31
m01_kzc_018_01_subty.ods 6,3 kB 09.05.2023 12:59:31
m01_kzc_018_02_skupinazp.ods 5,98 kB 09.05.2023 12:59:34
m01_kzc_018_03_druhpobytu.ods 5,95 kB 09.05.2023 12:59:32
m01_kzc_018_04_stupenbezp-previerky.ods 5,92 kB 09.05.2023 12:59:38
m01_kzc_018_05_kategoriapracezhl-zdrav-rizika.ods 5,95 kB 09.05.2023 12:59:37
m01_kzc_019_01_evidenica.ods 5,97 kB 09.05.2023 12:59:38
m02_kzc_001_01_bankove-spojenie.ods 5,96 kB 09.05.2023 12:59:38
m02_kzc_001_02-kodbanky.ods 10,78 kB 09.05.2023 12:59:36
m02_kzc_001_03_kodprijemcu.ods 6,74 kB 09.05.2023 12:59:35
m02_kzc_002_01-mzddruhy_0011.ods 8,44 kB 09.05.2023 12:59:37
m02_kzc_002_02-prijemcovia_0011.ods 13,21 kB 09.05.2023 12:59:38
m02_kzc_003_01_md_0014.ods 7,53 kB 09.05.2023 12:59:37
m02_kzc_004_01_md_0015.ods 13,1 kB 09.05.2023 12:59:37
m02_kzc_005_01_md_0057.ods 6,36 kB 09.05.2023 12:59:38
m02_kzc_005_02_prijemci_odbory.ods 7,81 kB 09.05.2023 12:59:37
m02_kzc_008_01_zp.ods 5,95 kB 09.05.2023 12:59:35
m02_kzc_008_02_plateniezp.ods 6,14 kB 09.05.2023 12:59:36
m02_kzc_008_03_plateniesp.ods 6,11 kB 09.05.2023 12:59:36
m02_kzc_008_04_platenienp.ods 5,95 kB 09.05.2023 12:59:37
m02_kzc_008_05_plateniepn.ods 5,87 kB 09.05.2023 12:59:38
m02_kzc_008_06_prijemvzamest-prezp.ods 6,1 kB 09.05.2023 12:59:37
m02_kzc_008_07_miestovykonu.ods 73,14 kB 09.05.2023 12:59:36
m02_kzc_009_01_druhdochodku.ods 9,51 kB 09.05.2023 12:59:36
m02_kzc_009_02_organvypl-doch.ods 5,96 kB 09.05.2023 12:59:42
m02_kzc_102_01_ppu_dnp.ods 5,85 kB 09.05.2023 12:59:41
m03_kzc_004_01_region.ods 5,68 kB 09.05.2023 12:59:42
m03_kzc_004_02_hlavna-doplnkova-mena.ods 10,14 kB 09.05.2023 12:59:40
m03_kzc_005_01_typou.ods 5,91 kB 09.05.2023 12:59:43
m03_kzc_005_02_zameranieou.ods 7,5 kB 09.05.2023 12:59:40
m03_kzc_005_03_typoj.ods 7,89 kB 09.05.2023 12:59:41
m03_kzc_005_04_odb-pre-vysk-vyvoj.ods 6,6 kB 09.05.2023 12:59:41
m03_kzc_006_01_referent.ods 28,46 kB 09.05.2023 12:59:40
m03_kzc_007_01_iscokod.ods 67,19 kB 09.05.2023 12:59:43
m03_kzc_007_01_skratkaplm.ods 5,99 kB 09.05.2023 12:59:42
m03_kzc_007_02_plans_popis.ods 5,67 kB 09.05.2023 12:59:43
m03_kzc_007_02_skratkaplm.ods 5,99 kB 09.05.2023 12:59:40
m03_kzc_007_03_plans_popis.ods 5,67 kB 09.05.2023 12:59:41
m03_kzc_008_01_plan-platba.ods 12,11 kB 09.05.2023 12:59:40
m03_kzc_009_01_skupinaokruhprac.ods 9,03 kB 09.05.2023 12:59:41
m03_kzc_010_01_funkciasz.ods kB 09.05.2023 12:59:42
m03_kzc_010_01_lpnajncinnost.ods 22,38 kB 09.05.2023 12:59:43
m03_kzc_010_01_lrnajncinnost.ods 6,17 kB 09.05.2023 12:59:41
m03_kzc_010_01_odborss.ods 7,3 kB 09.05.2023 12:59:42
m03_kzc_010_01_veducafunkciasz.ods 6,22 kB 09.05.2023 12:59:46
m03_kzc_011_01_pracovnacinnost.ods 153,28 kB 09.05.2023 12:59:46
m03_kzc_014_01_plat.ods 5,93 kB 09.05.2023 12:59:46
m03_kzc_015_01_hodnost.ods 7,07 kB 09.05.2023 12:59:45
m03_kzc_015_01_lpstupenriadenia.ods 7,31 kB 09.05.2023 12:59:47
m03_kzc_015_01_lrstupenriadenia.ods 6,15 kB 09.05.2023 12:59:44
m03_kzc_015_01_oopp.ods 8,92 kB 09.05.2023 12:59:48
m03_kzc_015_01_vystrojnatrieda.ods 6,33 kB 09.05.2023 12:59:45
m03_kzc_015_01_zakonhodnost.ods 5,94 kB 09.05.2023 12:59:46
m03_kzc_015_01_zakonvystrojnatrieda.ods 5,92 kB 09.05.2023 12:59:47
m03_kzc_016_01_idpraxe.ods 5,7 kB 09.05.2023 12:59:46
m03_kzc_017_01_typdovodosz_oj.ods 6,42 kB 09.05.2023 12:59:45
m03_kzc_018_01_typdovodosz.ods 6,9 kB 09.05.2023 12:59:47
m04_kzc_001_01_pravplanupd.ods 14,49 kB 09.05.2023 12:59:45
m04_kzc_002_01_skupina-subsystemu.ods 6,62 kB 09.05.2023 12:59:47
m04_kzc_003_01_druhnepritomnosti.ods 8,13 kB 09.05.2023 12:59:47
m04_kzc_012_01_projektkod.ods 5,7 kB 09.05.2023 12:59:46
m04_kzc_012_02_projektcislo.ods 5,83 kB 09.05.2023 12:59:45
m04_kzc_101_01_typkontingentudov.ods 6,9 kB 09.05.2023 12:59:44
m09_kzc_002-zavod.ods 41,86 kB 09.05.2023 12:59:47
m09_kzc_002_fi-zavody-fi.ods 6,53 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_002_fiaa-zavody-fiaa.ods 6,48 kB 09.05.2023 12:59:50
m09_kzc_003_m-nakupovane_sluzby.ods 8,52 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_003_s-sluzby-predaj.ods 9,21 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_004-merna-jednotka.ods 9,05 kB 09.05.2023 12:59:49
m09_kzc_005-sklad.ods 23 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_007-skupina-nakupu.ods 13,58 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_008-typ-priradenia-uctu.ods 5,71 kB 09.05.2023 12:59:50
m09_kzc_009-typ-polozky.ods 5,61 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_010-skupina-materialu.ods 216,74 kB 09.05.2023 12:59:49
m09_kzc_011-druh_dokladu_objednavky.ods 5,54 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_012_nakupna-organizacia.ods 21,62 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_013-druh-zasob.ods 5,59 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_016-zvlastna-zasoba.ods 5,81 kB 09.05.2023 12:59:49
m09_kzc_017-druh-materialu.ods 5,59 kB 09.05.2023 12:59:50
m09_kzc_018-riadenie-ceny.ods 5,56 kB 09.05.2023 12:59:51
m09_kzc_021-trieda_ocenenia.ods 16,96 kB 09.05.2023 12:59:50
m09_kzc_023-druh-dokladu-kontraktu.ods 5,53 kB 09.05.2023 12:59:50
m09_kzc_024-typ-nakupneho-dokladu.ods 5,55 kB 09.05.2023 12:59:49
m10_kzc_001-predajna-organizacia.ods 9,62 kB 09.05.2023 12:59:50
m10_kzc_002-cesta-odbytu.ods 5,91 kB 09.05.2023 12:59:53
m10_kzc_005-incoterms.ods 6,09 kB 09.05.2023 12:59:53
m10_kzc_006-skupiny-priradenia-uctu.ods 7,23 kB 09.05.2023 12:59:54
m10_kzc_011-danova-klasifikacia-materialu.ods 5,71 kB 09.05.2023 12:59:54
m10_kzc_012-danova-klasifikacia-odberatela.ods 5,56 kB 09.05.2023 12:59:53
m10_kzc_015-druh-predajneho-dokladu.ods 5,87 kB 09.05.2023 12:59:54
m15_kzc_fm01-financny-okruh.ods 5,99 kB 09.05.2023 12:59:53
m15_kzc_fm02-financne-stredisko.ods 26,17 kB 09.05.2023 12:59:53
m15_kzc_fm03-financna-polozka.ods 27,26 kB 09.05.2023 12:59:54
m15_kzc_fm06-funkcna-oblast.ods 8,08 kB 09.05.2023 12:59:53
m15_kzc_fm07-fond.ods 15,38 kB 09.05.2023 12:59:53
m15_kzc_fm08-program.ods 37,83 kB 09.05.2023 12:59:54
m15_kzc_fm13.ods 5,59 kB 09.05.2023 12:59:54
m15_kzc_fm15.ods 5,49 kB 09.05.2023 12:59:54
m15_kzc_gm02.ods 5,76 kB 09.05.2023 12:59:54
m15_kzc_gm03.ods 5,71 kB 09.05.2023 12:59:53
m15_kzc_gm05.ods 5,5 kB 09.05.2023 12:59:53
m15_kzc_gm06.ods 5,49 kB 09.05.2023 12:59:53
m15_kzc_gm07.ods 5,82 kB 09.05.2023 12:59:53
m15_kzc_gm13.ods 5,64 kB 09.05.2023 12:59:54
m15_kzc_gm16.ods 5,76 kB 09.05.2023 12:59:56
m15_kzc_gm20.ods 5,78 kB 09.05.2023 12:59:57
m15_kzc_gm22.ods 6,27 kB 09.05.2023 12:59:57
m15_kzc_gm25.ods 6,24 kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_003-atributy-objektov.ods 7,33 kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_008-druh-pozemku.ods 5,71 kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_010-druh-vymerania.ods 7,14 kB 09.05.2023 12:59:57
m16_kzc_014-funkcia-architektonickeho-objektu.ods 11,21 kB 09.05.2023 12:59:57
m16_kzc_016-funkcia-objektu.ods 6,08 kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_024-druh-urbanistickej-funkcie-uzemia.ods 6,44 kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_031-vseobecny-stav-budovy.ods 5,6 kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_035-vlastnictvo.ods 5,98 kB 09.05.2023 12:59:57
m16_kzc_044-dovod-vyradenia.ods kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_045-druh-chranenej-nehnutelnosti.ods 6,57 kB 09.05.2023 12:59:57
m16_kzc_046-druh-nebytoveho-priestoru.ods 6,09 kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_047-druh-priestoru.ods 5,73 kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_048-druh-stavby.ods 6,61 kB 09.05.2023 12:59:57
m16_kzc_049-energeticka-narocnost.ods 5,87 kB 09.05.2023 12:59:55
m16_kzc_050-kod-katastralneho-uzemia.ods 61,96 kB 09.05.2023 12:59:56
m16_kzc_054-stat-podla-cem.ods 10,11 kB 09.05.2023 12:59:57
m16_kzc_056-cislo-polohy-hj.ods 7,33 kB 09.05.2023 12:59:59
m16_kzc_058-dovod-prevodu.ods 5,8 kB 09.05.2023 13:00:00
m16_kzc_059-pocet-miestnosti.ods 5,88 kB 09.05.2023 12:59:59
m16_kzc_061-sposob-vyuzivania-pozemku.ods kB 09.05.2023 12:59:59
m16_kzc_063-poschodie.ods 6,81 kB 09.05.2023 13:00:00
m16_kzc_064-povodne-katastralne-uzemie.ods 105,56 kB 09.05.2023 12:59:59
m16_kzc_065-vymeranie-typ-funkcie-typ-objektu.ods 14,97 kB 09.05.2023 13:00:00
m18_kzc_001-uctovny-okruh.ods 55,11 kB 09.05.2023 13:00:00
m18_kzc_002-pracovny-usek.ods 6,9 kB 09.05.2023 12:59:59
m18_kzc_003-varianty-uctovnych-obdobi.ods 6,89 kB 09.05.2023 12:59:59
m18_kzc_005-uctovna-osnova.ods 5,51 kB 09.05.2023 12:59:58
m18_kzc_006_ucet-hlavnej-knihy.ods 46,06 kB 09.05.2023 13:00:00
m18_kzc_008-kluc-meny.ods 8,52 kB 09.05.2023 12:59:58
m18_kzc_011-partnerska-spolocnost.ods 447,51 kB 09.05.2023 13:00:00
m18_kzc_012_druhy-dokladov.ods 21,57 kB 09.05.2023 12:59:59
m18_kzc_014-uctovaci-kluc.ods 6,14 kB 09.05.2023 12:59:59
m18_kzc_015_hbkid.ods 8,68 kB 09.05.2023 12:59:59
m18_kzc_016_hktid.ods 92,94 kB 09.05.2023 13:00:00
m18_kzc_017-sposob-platby.ods 5,72 kB 09.05.2023 12:59:59
m18_kzc_018-kluc-platobnych-podmienok.ods 5,99 kB 09.05.2023 12:59:59
m18_kzc_032-znak-dane.ods 7,58 kB 09.05.2023 13:00:03
m19_kzc_001-nakladovy-okruh.ods 38,63 kB 09.05.2023 13:00:02
m19_kzc_005-ziskove-strediska.ods 58,76 kB 09.05.2023 13:00:02
m19_kzc_008-nakladove-strediska.ods 101,01 kB 09.05.2023 13:00:03
m19_kzc_009-druh-zakazky.ods 45,56 kB 09.05.2023 13:00:02
m19_kzc_010-co-zakazka.ods 50,41 kB 09.05.2023 13:00:02
m19_kzc_015-ciselnik-cinnosti.ods 7,92 kB 09.05.2023 13:00:02
m20_kzc_002_spp_neinvesticne.ods 248,53 kB 09.05.2023 13:00:02
m20_kzc_005-profil-projektu.ods 5,77 kB 09.05.2023 13:00:02
m20_kzc_006-druh-projektu.ods 5,79 kB 09.05.2023 13:00:01
m20_kzc_010-priorita-projektu.ods 5,58 kB 09.05.2023 13:00:02
m20_kzc_034-stupnica-investicnych-objektov.ods 5,65 kB 09.05.2023 13:00:02
m21_kzc_001-typy-zmluvy.ods 8,8 kB 09.05.2023 13:00:02
m21_kzc_004-postup-verejneho-obstaravania.ods 7,62 kB 09.05.2023 13:00:02
m21_kzc_007-skupina-zmluvy.ods 5,73 kB 09.05.2023 13:00:03
m21_kzc_008-urcenie-zmluvy.ods 5,65 kB 09.05.2023 13:00:03
m22_kzc_001-trieda-majetku.ods 6,79 kB 09.05.2023 13:00:03
m22_kzc_006-druh-majetku.ods 16,09 kB 09.05.2023 13:00:03
m22_kzc_007-sposob-obstarania.ods 5,58 kB 09.05.2023 13:00:03
m22_kzc_008-sposob-vyuzitia.ods 5,58 kB 09.05.2023 13:00:03
m22_kzc_009-stav-majetku.ods 5,71 kB 09.05.2023 13:00:04
m22_kzc_010-klasifikacia-produkcie.ods 30,57 kB 09.05.2023 13:00:05
m22_kzc_012-zdroj-financovania-majetku.ods 5,79 kB 09.05.2023 13:00:05
m22_kzc_020-druh-majetku-nczi_zt-ods 12,35 kB 09.05.2023 13:00:05
m23_kzc_001-typy-zmluvnych-uctov.ods 6,72 kB 09.05.2023 13:00:05
m23_kzc_002-druh-dokladu-fi-ca.ods 6,07 kB 09.05.2023 13:00:06
m23_kzc_003-hlavna-operacia-polozku-dokladu.ods 7,38 kB 09.05.2023 13:00:05
m23_kzc_004-ciastkova-operacia-polozku.ods 10,28 kB 09.05.2023 13:00:06
m23_kzc_009-dovod-vyrovnania.ods 5,86 kB 09.05.2023 13:00:05
m23_kzc_011-dovod-blokovania-platby.ods 5,68 kB 09.05.2023 13:00:04
m23_kzc_012-upominacie-konanie.ods 5,67 kB 09.05.2023 13:00:05
m23_kzc_016-urokovy-kluc.ods 5,68 kB 09.05.2023 13:00:06
m23_kzc_040-dovod-blokovania-uroku.ods 5,63 kB 09.05.2023 13:00:04
m23_kzc_041-dovod-blokovania-upominania.ods 5,63 kB 09.05.2023 13:00:05
m23_kzc_042-typ-vyberu-nie-je-dsr2.ods 5,86 kB 09.05.2023 13:00:05
m23_kzc_043-trieda-operacii-dokladu-nie-je-dsr2.ods 5,67 kB 09.05.2023 13:00:05
m28_kzc_002-akademicke-tituly.ods 9,16 kB 09.05.2023 13:00:05
m28_kzc_003-odvetvie.ods 6,62 kB 09.05.2023 13:00:05
m28_kzc_008-role-obchodneho-partnera.ods 5,93 kB 09.05.2023 13:00:05
m28_kzc_009-zoskupenie-obchodnych-partnerov.ods 5,77 kB 09.05.2023 13:00:06
m28_kzc_010-typy-danovych-cisel.ods 12,71 kB 09.05.2023 13:00:08
m28_kzc_014-typy-identifikacie-op.ods 5,77 kB 09.05.2023 13:00:07
m28_kzc_016-mesto.ods 45,42 kB 09.05.2023 13:00:07
m30_kzc_005_druh-technickeho-objektu.ods 6,72 kB 09.05.2023 13:00:07
m30_kzc_006_atributy-bodov-merania.ods 5,67 kB 09.05.2023 13:00:07
m30_kzc_015_typ-bodu-merania.ods 5,6 kB 09.05.2023 13:00:08
m30_kzc_035_znak-struktury.ods 5,72 kB 09.05.2023 13:00:07